tutorstvo1

Na Univerzi v Mariboru smo v študijskem letu 2011-12 začeli pospešeno razvijati sistem tutorstva. Namen sistema je študentom novincem študij olajšati, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje študentov in skrbeti za njihov osebnostni ter strokovni razvoj v času študija. Prav tako skrbi za sprotno in aktivno reševanje študijske problematike, razvoja študijskih programov ter omogoča študentom tutorjem, da se preizkusijo v vlogi učiteljev.

 

Ideja tutorstva izhaja iz anglosaškega sistema šolstva (predvsem iz univerz v Oxfordu in Cambridgeu), kjer uživa več sto-letno tradicijo in je eden izmed ključnih dejavnikov vrhunske kvalitete poučevanja in študija na teh inštitucijah.

Na naši Univerzi razvijamo tutorstvo tako s strani študentov kot učiteljev, katerih vloge so sicer nekoliko različne, vendar se oboji trudijo doseči cilje nakazane zgoraj. Prav tako skrbimo za študenta skozi celotno obdobje študija – v prvih letnikih v obliki uvajalnega tutorstva, med študijem v obliki predmetnega oziroma strokovnega tutorstva ter ob zaključku v obliki izstopnega tutorstva ali kariernega svetovanja.

Tako kot se med seboj razlikujejo fakultete in študijski programi, ki jih ponujajo, tako mora sistem tutorstva na vsaki izmed njih slediti specifičnim zahtevam in potrebam njenih študentov. Zaradi tega se način doseganja omenjenih ciljev tutorstva od fakultete do fakultete zelo razlikuje; vendar sta vizija in duh tutorstva povsod skupna in enaka – delati za študente in skrbeti, da bo izkušnja študija na Univerzi v Mariboru zares kvalitetna in nepozabna.

Kontakti koordinatorjev tutorjev po fakultetah:

Luka Sreš koordinator   FGPA
Uroš Bencak koordinator   PF
Staša Čurman koordinator   FF
Matic Mihevc koordinator   MF
Domen Kermc koordinator   FKKT
Monika Strauss koordinator   EPF
Tanja Močenik koordinator   FKBV
Nik Bračič koordinator   FERI
Nina Jug koordinator   FOV
Anže Zaletel koordinator   FVV
Eva Rojht koordinator   FZV
Taja Košica koordinator   FL
Marko Šterk koordinator   FNM
Vid Videtič koordinator   FS
Tjaša Janković koordinator   PeF
Alen Krošelj koordinator FE
Larisa Žibert koordinator FT

 

0 komentarjev

    Napiši komentar