Dodatki

Od leta 2012/2013 bodo dosedanji dodatek k Zoisovi štipendiji za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za prevoz nadomestile subvencionirane vozovnice za dijake in študente.

 

Zoisovi štipendisti  (tudi »stari« štipendisti) od vključno šolskega oziroma študijskega leta 2012/2013 tako ne bodo več prejemali dodatka za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za prevoz (bodo pa pod pogoji iz ZPCP-2 upravičeni do nakupa subvencionirane vozovnice -največ 10 subvencioniranih vozovnic mesečno), prav tako ne bodo več prejemali dodatka k Zoisovi štipendiji glede na dohodek v družini štipendista.

ALI ZOISOVA ALI REPUBLIŠKA?

Polnoletni dijaki in študenti imajo možnost uveljavljati državno štipendijo. Osnovna državna štipendija znaša od 70 do 190 EUR mesečno ne glede na to, ali gre za dijaka ali za študenta; osnovna Zoisova štipendija znaša 66,05 EUR za dijaka in 101,78 EUR za študenta.

Osnova republiške štipendije je tako višja, zato bo marsikateri študent oziroma polnoleten dijak razmislil, ali se mogoče odločiti za prekinitev Zoisove štipendije in podajo vloge za republiško (če seveda ustreza pogojem). Več o državnih štipendijah TUKAJ. 

Tisti, ki že prejemajo Zoisovo štipendijo, se morajo pred uveljavljanjem državne štipendije pravici do Zoisove štipendije odpovedati (in obratno). Če se odpovedo pravici do Zoisove štipendije, je ne bodo več mogli pridobiti za isti program. Če se odpovedo državni štipendiji, je ne bodo mogli več pridobiti za isto raven/stopnjo izobraževanja ne glede na program. Če tak kandidat z vlogo za drugo štipendijo ne bo uspešen, bo lahko ostal brez obeh štipendij.

Zaradi rokov je potrebno odpoved pravici vložiti pravočasno – dijaki jo morajo vložiti najkasneje avgusta z začetkom veljavnosti s 1.9., študenti pa septembra 2012 z začetkom veljavnosti 1.10., če želijo uveljavljati drugo štipendijo za 2012/2013.

Vlagatelji, ki bodo v 2012/2013 vložili vlogo za pridobitev različnih štipendij, od katerih bo vsaj ena državna štipendija, pa morajo upoštevati, da bo v primeru, če bo o državni štipendiji odločeno najprej, njihova vloga za druge štipendije zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogoja, da ne prejemajo druge štipendije. Namreč s spremembo ZUPJS na podlagi ZUJF odpoved pravici do državne štipendije začne učinkovati s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi take odpovedi; dosedanje možnosti odpovedi državni štipendiji “za nazaj”, torej s prvim dnem šolskega oziroma študijskega leta, ni več.

POZOR!

Ker se pogoji za dodelitev državne štipendije razlikujejo od tistih, ki so veljali za dodatek  na dohodek k Zoisovi štipendiji, na podlagi preteklih pravic ni možno presojati, ali bi nekdo bil upravičen do državne štipendije ali ne. Zainteresirani se lahko o pogojih za državno štipendijo pozanimajo pri pristojnem centru za socialno delo oz. informacije poiščejo na spletni strani pristojnega ministrstva.

Po eni strani bodo študentom in dijakom omogočili  največ 10 subvencioniranih vozovnic mesečno, po drugi strani pa jemljejo Zoisovim štipendistom dodatek za študiranje izven kraja stalnega prebivališča za prevoz (ki je v preteklosti  za prevoz nad 40 km znašal 100,71 evra.). Kaj pa študentje, ki se ne vozijo z avtobusom in imajo urejen osebni prevoz s svojim vozilom, vozilom od staršev, ali pa se vozijo s kom drugim?

Dodatek za bivanje pa lahko še vedno uveljavljajo dijaki in študenti, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča (v letu 2011 je ta znašal 85,53€.). Tudi dodatki za učni oziroma študijski uspeh, za vrsto in področje izobraževanja ter za posebne potrebe ostajajo nespremenjeni.

0 komentarjev

    Napiši komentar