zdravnik

Na kongresu Mednarodnega združenja za medicinsko izobraževanje (AMEE – Association for Medical Education in Europe), ki se je od 26. do 29. 8. 2013 odvijal v Pragi, je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru prejela visoko priznanje ASPIRE za odličnost na področju vključenosti študentov v procese izobraževanja na medicinski fakulteti.

 

Na kongresu je sodelovalo več kot 3000 udeležencev, za certifikat odličnosti pa se je potegovalo 12 medicinskih fakultet, šest jih je certifikat doseglo: Southern Illinois University, ZDA; Aga Khan University, Pakistan; International Medical University, Malezija; University of Western Australia, Avstralija; University of Minho, Portugalska in nenazadnje: Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. Certifikat odličnosti je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru prejela za 5 let, tako da bo treba kulturo odličnosti razvijati in negovati ter se nenehno potrjevati, zato je senat Medicinske fakultete UM tudi sprejel petletni načrt nadaljnjega razvoja vključenosti študentov na naši fakulteti.

ASPIRE certifikat, ki ga je prejela Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, predstavlja mednarodno priznano odličnost glede na jasno opredeljene in vnaprej določene kriterije, ki so za področje vključenosti študentov razdeljeni v štiri sklope s petindvajsetimi kriteriji. V prvem roku prijav se je za področje vključenosti študentov v izobraževalne procese medicinske fakultete tako prijavilo 12 fakultet: “Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru že od ustanovitve izjemno podpiramo vključevanje študentov v upravljanje fakultete, v izvajanje in razvijanje študijskega programa, v raziskovanje in aktivno udejstvovanje študentov na konferencah doma in po svetu, tudi s področja izobraževanja v medicini ter v izvajanju projektov v okolju,” je izpostavil dekan prof. dr. Ivan Krajnc.

ASPIRE iniciativa je projekt pod okriljem mednarodnega združenja za izobraževanje v medicini (AMEE) in se je razvil kot protiutež rangirnim lestvicam univerz, ki ugotavljajo predvsem odličnost v raziskovanju. ASPIRE išče predvsem odličnost v izobraževanju v duhu delati vsakodnevne stvari izjemno dobro (anleško: doing ordinary thing extraordinary well). Ob akreditaciji je certifikat odličnosti nujen za mednarodno uveljavitev fakultete. ASPIRE je tako v letu 2013 razpisal dva termina za prijave medicinskih fakultet za pridobitev certifikata odličnost na enem oziroma treh področjih: vključenost študentov, ocenjevanje študentov in družbena odgovornost. “Število področij za ocenjevanje odličnosti medicinskih fakultet se bo v prihodnjih letih še povečevalo, eno naslednjih je npr. odličnost na področju vpliva medicinske fakultete na zdravstvo,” je izpostavil prof. dr. Ivan Krajnc in poudaril, da ocenjevalni kriteriji kažejo smer, kamor se mora razvijati tudi druga slovenska medicinska fakulteta: “V mednarodnem okolju bomo cenjeni in opazni le z izpolnjenimi kriteriji odličnosti.”

Ekipa študentov in mladih zdravnikov (Marko Zdravković, dr. med., Kristijan Jejčič, dr. med., Nina Pivec, dr. med., Eva Nike Cvikl, prodekanja študentka) pod pokroviteljstvom dekana Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivana Krajnca je prijavo pripravljala štiri mesece. Na kongresu AMEE je bila prijava ocenjena kot odlična, mnenja uglednih mednarodnih recenzentov pa pomenijo tudi pomembno referenco za eno mlajših medicinskih fakultet.

Eva Nike Cvikl, prodekanja študentka in članica ekipe, je ob prejemu certifikata odličnosti povedala: “Študenti MF UM smo izjemno ponosni na uspeh pri prejemu certifikata, saj gre za nagrado, ki neposredno prepoznava vključenost študentov v delovanje fakultete. To je priznanje za vse študente, ki so v preteklem desetletju, odkar fakulteta obstaja, sodelovali v številnih obštudijskih aktivnostih, pri razvoju študijskega programa, postavili na noge naš odlični tutorski sistem, se izkazali kot mladi raziskovalci, ali drugače prispevali h kvaliteti in prepoznavnosti fakultete. Tudi zame je bila priprava prijave edinstvena izkušnja, saj sem lahko sodelovala z izjemno angažiranima diplomantoma MF UM,  ki sta vodila pripravo prijave, ter spoznala zgodovino študentske vključenosti na MF UM in napredek, ki je bil dosežen na tem področju v preteklih letih. Pripravljanje prijave je vzelo veliko časa, predvsem zaradi količine podpornega materiala, ki ga je bilo potrebno pregledati in pravilno umestiti, vendar sem ob tem v vseh sodelujočih našla izjemne mentorje in sodelavce, zato je bila izkušnja kljub naporu zelo prijetna.”

Visokošolski učitelji in študenti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru so se v štirih letih že večkrat predstavili na AMEE-jevih kongresih – doslej so več kot uspešno predstavili osem posterjev, imeli štiri predavanja in letos še delavnico. “Prispevki naših študentov na kongresih AMEE kažejo na njihovo veliko vključenost v študijski proces, imamo izjemno razvit tutorski sistem, razvili smo številne izbirne predmete po zgledu tujih medicinskih fakultet, npr. propedevtika v medicini, študentje se intenzivno vključujejo v učenje v simulacijskem laboratoriju, oblikovali smo center za izobraževanje v medicini, dosežen certifikat pa pomeni po eni strani veliko priznanje fakulteti, ki deluje devet let, po drugi strani pa izjemno obvezo za visokošolske učitelje in študente,” pravi dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Ivan Krajnc.

0 komentarjev

    Napiši komentar