Banner ŠSUM

Projekt MARATON se izvaja na obmejnem območju Slovenije (Podravska in Pomurska regija) in Hrvaške. Njegova prednostna naloga je spodbuditi gospodarski in socialni razvoj obmejnih regij. Osem partnerjev, povezanih v projektu je razvilo projektno idejo MARATON kot možno rešitev zaznanih ovir pri inoviranju, ustvarjanju večje dodane vrednosti in krepitvi konkurenčnosti podjetij.

 

Projekt MARATON spodbuja sodelovanje gospodarstva in RR institucij preko kreiranja stičišča v obliki uporabniku prijazne borze razvojnih in raziskovalnih tem in nalog, ki zanimajo podjetja. V te naloge se bodo vključili študenti in dijaki z namenom, da opravijo študijske obveznosti, navežejo stik in se s kvalitetnim delom izkažejo pri potencialnem delodajalcu; mentorji z namenom vzpostavitve sodelovanja z gospodarstvom; ter podjetja in organizacije, ki pridobijo priložnost za preskus potencialnih zaposlenih za razvojne naloge pri konkretnem delu ter možnost vpeljati potencialne zaposlene v organizacijske in poslovne procese podjetja še pred zaposlitvijo, kar skrajša prilagoditven čas ob morebitni zaposlitvi.

borza
On-line borza raziskovalnih nalog   

Nova spletna platforma, imenovana On-line borza raziskovalnih nalog je spletno socialno omrežje, ki povezuje naslednje akterje pri raziskovalnem delu: inovativno naravnana podjetja in organizacije; študente in dijake (kot potencialne bodoče zaposlene) ter raziskovalce v razvojnih oddelkih podjetij / raziskovalce-mentorje v visokošolskih zavodih.

Gre za spletno socialno omrežje, ki vzpostavlja stik med podjetjem ali organizacijo (ki opiše svoj razvojni izziv), študentom ali dijakom (ki se loti reševanja izziva) in raziskovalcem-mentorjem (ki s svojim znanjem pomaga pri rešitvah).  Ti trije akterji se bodo povezovali z namenom sodelovanja pri zaključnih nalogah (npr. diplomska ali magistrska naloga), seminarskih nalogah ter drugih raziskavah. Prav tako se bodo lahko povezali za delo na projektu ali za pomoč pri iskanju prakse, prevajanju in lektoriranju.

On-line borzo raziskovalnih nalog v okviru projekta MARATON razvija interdisciplinarna ekipa študentov, povezanih v Združenje za interdisciplinarno povezovanje (Združenje IP), v sodelovanju s partnerji projekta ter izbranim zunanjim izvajalcem MVM Servis d.o.o.

Partnerji projekta MARATON bodo podjetja na obeh straneh meje spodbujali k objavi novih raziskovalnih izzivov v on-line borzo. Izbrani študent se bo lahko lotil reševanja problema samostojno ali pa se bo po pomoč obrnil na mentorja iz visokošolskega zavoda, ki bo s svojim znanjem pripomogel k rešitvi izziva.
On-line borza ne bo omogočala le povezav podjetje-študent-raziskovalec, temveč bo možno sklepati tudi povezave med študenti, podjetji ali raziskovalci samimi. S tem večsmernim povezovanjem bo projekt MARATON omogočil zadovoljitev želja vseh treh skupin uporabnikov.

Borza je zasnovana po principu samodejnosti, kot je praksa pri drugih spletnih stičiščih. Podjetja objavljajo raziskovalne naloge, na katere se prijavljajo študenti.

Raziskovalci iz visokošolskih institucij so vključeni kot mentorji, ki jih študenti morajo izbrati po curriculumu. Študent ali dijak si bo pridobil dragocene izkušnje, ki mu bodo pomagale pri študiju in širše, hkrati pa se bo s svojim delom lahko izkazal pri potencialnem delodajalcu. Mentor bo lahko vzpostavil nove pedagoške pristope ter navezal stike z gospodarstvom. Podjetja bodo lahko vpeljala študente ali dijake v svoje delovne procese ter s tem preizkusila potencialne zaposlene pri konkretnem delu.

Zraven spletne aplikacije so pripravljene tudi aplikacije za pametne telefone in tablične računalnike (iOS za izdelke Apple in Android za ostale), preko katerih bodo študenti in dijaki dodatno obveščeni o novostih na on-line borzi. Napreden pristop povezovanja, ki ga omogoča on-line borza, ne bo povečal sodelovanja le znotraj mest in regij, temveč bo olajšal tudi čezmejno sodelovanje. Slednje bo vodilo tudi k izmenjavi poslovnih idej in novih kadrov. On-line borza raziskovalnih nalog je brezplačna in odprta za vse, sodelovanje med uporabniki pa je tudi čezmejno.

Vabimo vse zainteresirane študente in dijake ter podjetja in organizacije, da se pridružijo pri premagovanju izzivov in spodbujanju podjetniškega duha ter se registrirajo v on-line borzo raziskovalnih nalog tukaj.

1 komentar

    Napiši komentar