Senat UM ima na podlagi 258. člena Statuta UM za obravnavanje in preučevanje posameznih vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov in stališč, ustanovljene stalne delovne komisije. Zaradi izgube statusa študenta in podaje odstopnih izjav so prenehali mandati študentov, članov posameznih komisij, zato mora ŠS UM v imenovanje predlagati nove člane, in sicer v naslednje komisije:

 

– Habilitacijska komisija Senata UM (1 član)

– Komisija za dodiplomski študij Senata UM (2 člana)

– Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM (2 člana)

– Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM (2 člana)

– Komisija za ocenjevanje kakovosti Senata UM (2 člana)

– Komisija za podiplomski študij (1 član)

 

Rok za oddajo kandidature (izpolnjen obrazec in motivacijsko pismo) je do srede, 19. 10. 2016 do 12. ure na e-naslov: tina.pivec@student.um.si ali po pošti na naslov: Študentski svet UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom “Kandidatura za člana komisije Senata UM”.

V prilogi najdete kandidature za posamezne komisije Senata UM.

Priloge:

0 komentarjev

    Napiši komentar