Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Maja Žibert izdaja Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru.

 

Za člana Študentskega sveta Univerze in namestnika člana Študentskega sveta Univerze lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki so navedene v 1. odstavku Sklepa, in ki ima status študenta Univerze v Mariboru. Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (OBR. ŠT. 1, OBR. ŠT. 2) skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 21. 11. 2016, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidati Študentskih domov Univerze v Mariboru morajo oddati kandidature najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 21. 11. 2016, do 12.00 ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti, v tajništvu Študentskih domov Univerze v Mariboru, na naslovu Gosposvetska 83, 2000 Maribor.

Kandidatura za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom:

“Kandidatura za člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!”

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom:

“Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!”

Več informacij najdete v prilogi!

 

Priloga:

 

 

 

0 komentarjev

    Napiši komentar