foto_izbirni_predmeti_šport1

V prihajajočem študijskem letu 2017/2018 si lahko v okviru proste izbirnosti odločite tudi za predmet s področja športa. V članku so predstavljene možnosti izbire športnih predmetov.

 

Senat Univerze v Mariboru je sprejel sklep, da je potrebno v vse univerzitetne in enovite magistrske študijske programe v enem od letnikov v letnem semestru vključiti prosto izbirni predmet v obsegu najmanj 6 ECTS. Pri tem predmetu si izberete poljuben predmet ali več predmetov (v skupnem obsegu 6 ECTS) iz nabora predmetov, ki jih ponujamo na Univerzi v Mariboru. Preverja se le, da predmet vsebinsko ni enak predmetu, ki ste ga že ali ga še boste opravljali. Do 30. 9. 2017 morajo vsi študijski programi izvesti spremembo, v številnih pa imate možnost proste izbirnosti že sedaj.

V okviru te proste izbirnosti vas vabimo k izbiri predmetov s področja športa:

 fakulteta

predmet

ECTS

kontaktna oseba

FF

Šport in humanistika

3

pred. Peter Sitar

Odbojka z aerobno vadbo

3

pred. Peter Sitar

FGPA

Šport

3

pred. Aleksander Pajtler

FS

Šport I

3

pred. Silvester Lipošek

Šport II

3

pred. Silvester Lipošek

Šport III

3

pred. Silvester Lipošek

Šport

6

pred. Silvester Lipošek

MF

Medicina in šport 1

3

pred. Vesna Rauter

 

Kako poteka izbira?

Med 1. 7. 2017 in 30. 9. 2017 boste študenti, ki vam študijski programi to že danes omogočajo, imeli možnost, da v sistemu AIPS za letni semester izberete izbirne predmete iz nabora proste izbirnosti na Univerzi v Mariboru. Med ponujenimi predmeti bodo tudi tisti s področja športa. NA TEJ POVEZAVI najdete video z natančnimi navodili, kako lahko to storite.

Ob izkazanem interesu bomo v prihodnje akreditirali še dodatne športne predmete iz drugih želenih vsebin.

 

Zakaj izbrati športni predmet?

S ponujenimi predmeti želimo vzpodbuditi študente k telesnim aktivnostim za razvoj in dvig nivoja psihofizičnih sposobnosti ter razvoju sposobnosti premagovanja subjektivnih naporov pri dolgotrajni obremenitvi oziroma razvoju aerobnih sposobnosti.

 

Cilj vseh navedenih predmetov je:

 • izpopolniti tehniko in taktiko športne igre do stopnje, ki omogoča učinkovito igro,
 • poznati temeljne zahteve koristne športne dejavnosti (pogostost, intenzivnost, trajanje in vrsta športne vadbe),
 • ugotavljati in spremljati lastne funkcionalne in gibalne sposobnosti in telesne značilnosti v daljšem časovnem obdobju ter jih primerjati z vrednostmi drugih,
 • razvijati vztrajnost z različnimi dalj časa trajajočimi aerobnimi dejavnostmi,
 • oblikovati odgovoren odnos do pravilnih prehranjevalnih navad in prepotrebnega rednega ukvarjanja s športom.

 

Teoretična predavanja so namenjena temu, da študenti:

 • razumete vpliv športne vadbe na zdravje in dobro počutje,
 • poznate odzivanje organizma na napor in prilagoditev na različne oblike vadbe,
 • poznate dejavnike tveganja v vsakdanjem življenju, primerno prehrano ob določenih športnih aktivnostih, pomen hidracije in uporabe vitaminov,
 • razumete preventivno vlogo športa v ozaveščanju proti različnim oblikam zasvojenosti in drugim patološkim pojavom sodobne družbe.

1 komentar

  Napiši komentar