White work table with notes, smartphone and laptop

Društvo za Združene narode za Slovenijo razpisuje 53. nagradni razpis za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN.

 

Društvo za ZN za Slovenijo bo ob dnevu OZN nagradilo 10 najboljših diplomskih, magistrskih oziroma doktorskih del študentk in študentov slovenskih fakultet s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2016 in 31. julijem 2017.

Prijava za razpis mora vsebovati:

  • vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
  • tiskan izvod dela;
  • izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
  • priporočilo mentorja za nagrado;
  • kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemajo do 1. avgusta 2017 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2017.

Poleg pohval bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Društva za Združene narode za Slovenijo.

0 komentarjev

    Napiši komentar