foto Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov UM – generacija 2017 FE

Univerza v Mariboru je objavila Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za generacijo 2017.

 

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • v študijskem letu 2017/18 je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
  • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev, in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
  • ima izbranega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 24 točk.

Študentu doktorskega študija, ki bo izbran za sofinanciranje po tem razpisu, se odobrijo sredstva za kritje stroškov šolnine za letnik študija, v katerega je vpisan v študijskem letu 2017/18.  Posameznim doktorskim študentom, ki bodo po kriterijih za izbiro na tem razpisu ocenjeni kot skupno najboljši, se bodo sredstva za kritje stroškov šolnine odobrila za vse letnike do konca doktorskega študija.

Prijavitelji morajo vlogo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 22. 9. 2017 do 12. ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazec sta na voljo na spletni strani Univerze v Mariboru.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 20. 9. 2017 dobijo na elektronskem naslovu: poststudy@um.si.

0 komentarjev

    Napiši komentar