Senat UM ima na podlagi 258. člena Statuta UM za obravnavanje in preučevanje posameznih vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov in stališč, ustanovljene stalne delovne komisije. S 30. 9. 2017 bodo prenehali mandati študentov, ki so člani posameznih komisij, zato mora ŠS UM v imenovanje Senatu UM predlagati nove člane iz vrst študentov v naslednje komisije:

 

  • Habilitacijska komisija Senata UM (5 članov)

Habilitacijska komisija obravnava predloge za izvolitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v ustrezne nazive v primerih, ki jih določa zakon in ta Statut, in predlaga Senatu univerze ustrezno odločitev.

  • Komisija za dodiplomski študij Senata UM (5 članov)

Komisija za dodiplomski študij obravnava dodiplomske študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja, predvsem dodiplomskega študija in daje Senatu univerze predloge in mnenja.

  • Komisija za podiplomski študij (5 članov)

Komisija za podiplomski študij obravnava podiplomske študijske programe, razpis za vpis v podiplomske študijske programe, predloge tem doktorskih disertacij in druga vprašanja s tega področja in daje Senatu univerze predloge in mnenja.

  • Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM (5 članov)

Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje obravnava vprašanja vključevanja univerze, njenih delavcev in študentov v mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje ter daje Senatu univerze ustrezne predloge.

  • Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM (5 članov)

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve obravnava vprašanja s tega področja in predlaga Senatu univerze ustrezne rešitve.

  • Komisija za ocenjevanje kakovosti Senata UM (6 članov)

Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze spremlja in opravlja institucionalno in programsko ocenjevanje kakovosti in učinkovitosti izobraževalnega, znanstveno- raziskovalnega, umetniškega dela članic univerze in univerze kot celote.

Rok za oddajo kandidature (izpolnjen obrazec in motivacijsko pismo) je do ponedeljka, 11. 9. 2017, do 12. ure na e-naslov: tina.pivec@student.um.si ali po pošti na naslov: Študentski svet UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom “Kandidatura za člana komisije Senata UM”.

 

Priloge:

0 komentarjev

    Napiši komentar