Študentski svet UM na podlagi 4. člena Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru izvoli petino predstavnikov študentov. Dosedanjim članom Komisije za podeljevanje častnih naslovov, priznanj in nagrad UM bodo s 15. 10. 2017 prenehali mandati, zato mora ŠS UM izvoliti pet članov, ki bodo nadaljevali delo v komisiji, ki vodi postopek podelitve naslovov, priznanj in nagrad.

 

Rok za oddajo kandidature (izpolnjen obrazec in motivacijsko pismo) je do ponedeljka, 11. 9. 2017, do 12. ure na e-naslov: tina.pivec@student.um.si ali po pošti na naslov: Študentski svet UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom “Kandidatura za člana Komisije za podeljevanje častnih naslovov, priznanj in nagrad UM”.

 

Priloge:

0 komentarjev

    Napiši komentar