Rektor Univerze v Mariboru je izdal poziv za podajo predlogov za člane in namestnike članov Študentske volilne komisije univerze.

 

Študentska volilna komisija je sestavljena iz predsednika in štirih članov ter dveh namestnikov. Imenuje jo rektor, na predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru ali študentskih svetov članic ali društev, ki delujejo v interesu Univerze v Mariboru ali 20 študentov. Mandatna doba predsednika, članov in namestnikov članov je 2 leti.

Predloge kandidatov je potrebno oddati najkasneje do 7. 9. 2017 do 10. ure. Predlogi se posredujejo na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom “Predlog kandidata za člana/namestnika člana študentske volilne komisije univerze”. Predloge je mogoče oddati tudi fizično na Rektoratu Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor v vložišču, najkasneje do 7. 9. 2017 do 10. ure. Predlogi morajo biti oddani na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega poziva.

Priloga:

0 komentarjev

    Napiši komentar