foto_si_že_rešil_študentsko_anketo

Študentska anketa je kot mnenjska anketa orodje, s katerim lahko študentje neposredno izražamo svoje mnenje o pedagoškem procesu in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru.

 

Anketa se izvaja v elektronski obliki, njeno izpolnjevanje pa je za vse študente obvezno in anonimno. Izpolnimo jo vsako leto, in sicer po opravljenih obveznostih pri posamezni učni enoti oz. ob zaključku izpitnega obdobja. Takrat so naši vtisi glede pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter o naši obremenitvi še sveži! Izpolnjena anketa je pogoj za vpis v višji letnik.

Studentska_anketa

 

KAKO OCENJUJEMO?

Študentje smo tisti, ki imamo vpogled v delo pedagoških delavcev, in smo edini, ki lahko podamo oceno o kvaliteti njihovega dela. Zato je zelo pomembno, da se potrudimo na vsa vprašanja odgovoriti kar se da natančno in iskreno. Ocenjujemo na lestvici od -2 do 2.  Pedagoško delo ocenjeno nižje od 0 je razumljeno kot nezadovoljivo, tisto, ocenjeno z oceno 0 ali višje od 0, pa povprečno oz. odlično.

Podamo tudi opisno mnenje, saj lahko z obrazložitvijo za podano oceno bolj podrobno predstavimo problematiko in tako omogočimo izboljšanje ter večjo kakovost študija. Povratna informacija naj bo konstruktivna ter podana jasno in razumljivo. Mnenje naj bo osredotočeno na specifično in opaženo vedenje visokošolskega učitelja ali sodelavca ter na njegovo delo. V mnenju so lahko zapisani tudi konkretni predlogi izboljšav v prihodnje, saj lahko le s skupnimi močmi izboljšamo kakovost študija.

foto_pomen_izpolnjevanje_študentske_ankete_4

 

DVOMIŠ V ANONIMNOST?

Glede na to, da se pred reševanjem vpišemo na AIPS s svojim uporabniškim imenom in geslom, mnogi mislijo, da bodo pedagoški delavci videli, kdo jih je ocenil slabo. A temu ni tako – podatki so shranjeni tako, da je dosežena popolna anonimnost izpolnjevalca! To je zagotovljeno tako, da je evidenca odgovorov na študentsko anketo popolnoma ločena od sistema AIPS, v katerem se anketa izpolnjuje.

 

ZA KAJ SE UPORABLJAJO REZULTATI?

– Pri postopku habilitacije tj. postopek pridobivanja akademskega naziva visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki je nujen za opravljanje pedagoškega dela. Akademski nazivi so npr. asistent, docent, izredni profesor, redni profesor, …

– Za pripravo mnenja študentskega sveta članice o pedagoškem delu posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca v habilitacijskem postopku. Študentski sveti članic morajo namreč k habilitaciji vedno ter obvezno podati svoje mnenje o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. To mnenje oblikujejo s pomočjo rezultatov študentske ankete.

– Dekani na podlagi rezultatov vsako leto opravijo razgovor z negativno ocenjenimi pedagoškimi delavci na fakulteti.

 

S pomočjo rezultatov študentske ankete lahko organi univerze in članic ter posamezni pedagoški delavci in sodelavci izboljšajo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoško delo. Anketa zagotavlja vzdrževanje in večanje kakovosti pedagoškega dela. Rezultati ankete so faktor, ki pripomorejo k spremembam!

foto_tvoj_prispevek_=_pogoj_za_napredek

0 komentarjev

    Napiši komentar