foto nagradni razpis1

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je razpisal XVI. nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev v izseljenstvu.

 

Namen natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti dodiplomskih in podiplomskih študentov na področju zamejske in izseljenske tematike in s tem krepitev zavesti o njeni pomembnosti za ohranjanje slovenske identitete v matični domovini in zunaj njenih meja.

Na nagradni natečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije in tujine. Predmet nagradnega natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na kateri koli univerzi v Sloveniji ali zunaj nje, ki obravnavajo tematike slovenskih skupnosti zunaj meja Republike Slovenije.

Upoštevana bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. novembra 2016 do 31. oktobra 2017.

Denarno nagrajena bodo tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva, in sicer prvi nagradi za vsako od področji v višini 800 evrov, drugi nagradi v višini 600 evrov in tretji nagradi v višini 400 evrov. Najboljša dela bodo na željo nagrajencev prejela tudi priporočilo Urada za objavo.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednje osnovne kriterije: izvirnost teme – pristopa; »uporabnost« v smislu preučevanja oblik ohranjanja slovenske identitete zunaj meja Republike Slovenije in povezanosti z njo; strokovnost, zahtevnost, splošno kakovost in interdisciplinarnost dela.

Kandidati naj na naslov Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana s pripisom “ZA NAGRADNI NATEČAJ” pošljejo ali dostavijo en vezan izvod svojega dela v trdih platnicah, potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela z jasno razvidnim datumom zagovora in kratek življenjepis z osnovnimi osebnimi podatki in kontaktnim naslovom (tudi elektronska pošta in telefon). Prosijo, da delo priložite tudi v elektronski obliki (pdf format) na USB ključku, ki vam ga Urad po zaključenem natečaju vrne. Prijavitelj naj v prijavi jasno označi, za kakšno delo gre – za diplomo na nižji, višji stopnji bolonjskega študija oziroma za magisterij, za znanstveni magisterij, doktorat…

Urad bo dela sprejemal do vključno 1. decembra 2017, rezultati natečaja pa bodo znani predvidoma do konca aprila 2018. Svečana razglasitev/podelitev nagrad bo sledila predvidoma pozno spomladi leta 2018.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (0)1 230 80 11 (dr. Zvone Žigon) ali preko elektronske pošte: zvone.zigon@gov.si.

0 komentarjev

    Napiši komentar