NADOMESTNE VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU

  • za člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Fakultete za energetiko, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.
  • za namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Fakultete za organizacijske vede, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Študentih domov, Fakultete za turizem.

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima status študenta Univerze v Mariboru.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogaminajkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 20. 11. 2017, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidatura za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira, s pripisom: »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice) – ne odpiraj!«.

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom: »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

 

Priloge:

0 komentarjev

    Napiši komentar