Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Maja Žibert, je skladno s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov razpisala volitve v Študentske svete članic in drugih članic UM. Kandidature je potrebno oddati do 23. oktobrom 2017 do 12. ure.

 

Študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, lahko na začetku študijskega leta vložijo kandidaturo.  Natančneje gre za razpis volitev v:

  • študentske svete letnikov, študentske svete absolventov, študentske svete doktorskih študentov članic Univerze,
  • študentske svete članic Univerze,
  • Študentski svet stanovalcev Študentskih domov UM.

Kandidature za člane študentskih svetov letnikov, absolventov in doktorskih študentov je potrebno vložiti najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 23. 10. 2017 do 12.00 ure (datum in ura prispetja), in sicer jo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik oz. je absolvent ali doktorski študent in kandidira v svoji volilni enoti. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan in čitljivo izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami. Kandidatura se posreduje v zaprti ovojnici, na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Volitve v študentski svet (navedba imena članice, kjer kandidat kandidira) – NE ODPIRAJ!«. Kandidatura se lahko vloži v vložišču Univerze v Mariboru na naslovu Slomškov trg 15, 2000 Maribor ali posreduje naslovniku po pošti.

Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent članic univerze, ki ima na dan glasovanja status študenta Univerze v Mariboru.

Kandidature za člane Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov je potrebno vložiti najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 23. 10. 2017 do 12.00 ure (datum in ura prispetja), in sicer jo lahko vloži vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru in status stanovalca študentskega doma, za katerega kandidira. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan in čitljivo izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami. Kandidatura se posreduje v zaprti ovojnici na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »Volitve v Študentski svet stanovalcev ŠD UM – ne odpiraj!«.  Kandidatura se lahko vloži v vložišču Univerze v Mariboru na naslovu Slomškov trg 15, 2000 Maribor ali posreduje naslovniku po pošti.

Volitve za člane študentskih svetov letnikov in absolventov in doktorskih študentov ter volitve za člane Študentskega svet stanovalcev Študentskih domov se opravijo dne 14. 11. 2017 v času od 9.00 do 16.00 ure.

 

Priloge:

 

 

 

 

 

 

 

0 komentarjev

    Napiši komentar