Ali veš, kaj je študentska anketa?

Študentska anketa je kot mnenjska anketa orodje, s katerim lahko študentje neposredno izražamo svoje mnenje o pedagoškem procesu in pedagoškem delu profesorjev, ki nas poučujejo.

 

Anketa se izvaja v elektronski obliki, njeno izpolnjevanje pa je za vse študente obvezno in anonimno. Izpolnimo jo vsako leto, in sicer po opravljenih obveznostih pri posamezni učni enoti oz. ob zaključku izpitnega obdobja v sistemu AIPS. Takrat so naši vtisi glede pedagoškega dela ter o naši obremenitvi še sveži!

Studentska_anketa

 

KAKO OCENJUJEMO?

Študentje smo tisti, ki imamo vpogled v delo pedagoških kadrov in smo edini, ki lahko podamo oceno o kvaliteti njihovega dela. Zato je zelo pomembno, da se potrudimo na vsa vprašanja odgovoriti kar se da natančno in iskreno. Ocenjujemo na lestvici od -2 do 2.  Pedagoško delo ocenjeno nižje od 0 je razumljeno kot nezadovoljivo, tisto, ocenjeno z oceno 0 ali višje od 0 pa povprečno oz. odlično.

Podajamp tudi opisno mnenje, saj lahko z obrazložitvijo za podano oceno bolj podrobno predstavimo problematiko in tako omogočimo izboljšanje ter večjo kakovost študija. Povratna informacija naj bo konstruktivna ter podana jasno in razumljivo. Mnenje naj bo osredotočeno na specifično in opaženo vedenje visokošolskega učitelja ali sodelavca ter na njegovo delo. V mnenju so lahko zapisani tudi konkretni predlogi izboljšav v prihodnje, saj lahko le s skupnimi močmi izboljšamo kakovost študija.

foto_pomen_izpolnjevanje_študentske_ankete_4

 

DVOMIŠ V ANONIMNOST?

Glede na to, da se pred reševanjem vpišemo na AIPS s svojim uporabniškim imenom in geslom, mnogi mislijo, da bodo pedagoški delavci videli, kdo jih je ocenil slabo. A temu ni tako – podatki so shranjeni tako, da je zagotovljena 100 % anonimnost izpolnjevalca! To je zagotovljeno tako, da je evidenca odgovorov na študentsko anketo popolnoma ločena od sistema AIPS, v katerem se anketa izpolnjuje.

 

ZA KAJ SE UPORABLJAJO REZULTATI?

– Pri podajanju mnenja v postopku habilitacije tj. postopek pridobivanja akademskega naziva visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki je nujen za opravljanje pedagoškega dela. Akademski nazivi so npr. asistent, docent, izredni profesor, redni profesor, … Študentski sveti članic morajo namreč k habilitaciji vedno ter obvezno podati svoje mnenje o pedagoški usposobljenosti pedagoškega delavca. To mnenje oblikujejo s pomočjo rezultatov študentske ankete.

– Dekani na podlagi rezultatov študentske ankete vsako leto opravijo razgovor z negativno ocenjenimi pedagoškimi delavci na fakulteti. Študentski svet lahko predlaga, da se opravi razgovor tudi s profesorji s skupno povprečno oceno med 0 in 0,5.

 

S pomočjo realnega izpolnjevanja in rezultatov študentske ankete lahko organi univerze in članic ter posamezni pedagoški delavci in sodelavci izboljšajo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoško delo. Anketa zagotavlja vzdrževanje in večanje kakovosti pedagoškega dela. Rezultati ankete so faktor, ki pripomorejo k spremembam!

foto_tvoj_prispevek_=_pogoj_za_napredek

0 komentarjev

    Napiši komentar