Nagrada Mario Rigoni Stern

V spomin na pisatelja Maria Rigonija Sterna je odbor, ki ga sestavljajo različne javne in zasebne ustanove, ustanovil mednarodno literarno nagrado, s katero želi ovrednotiti kulturo, humanost in ljudi alpskega prostora. Rok za vložitev del je 31. januar 2018.

Nagrada poteka izmenično eno leto na Trentinskem drugo v Venetu in si prizadeva najti prvine odličnosti v proznih in esejističnih delih alpskega območja, izdanih v dveh preteklih letih, pri čemer se v obeh omenjenih izraznih oblikah iščejo zlasti, vendar ne izključno, naslednja specifična interesna področja:

  •  alpska krajina v svojih naravnih vidikih in svoji estetiki;
  •  tradicionalne proizvodne dejavnosti s svojimi specifičnimi vrednotami ekološke združljivosti;
  • družbeno-kulturni kontekst alpskih skupnosti, s svojimi zgodovinskimi institucijami, vezanimi na skupno koriščenje dobrin;
  • lov kot dejavnost, vezana na posebno občutljivost okolja;
  • vojna v gorah kot posebno in boleče poglavje v evropski zgodovini;
  • pripovedna dediščina v alpskem loku, s svojimi včerajšnjimi in današnjimi pripovedkami, legendami, miti.

Dela se morajo nanašati na omenjene tematske sklope in morajo biti objavljena v enem od jezikov alpskega loka. Nagrado Mario Rigoni Stern bosta prejela najboljša zgodba in najboljši esej izmed vseh. Nagrada je ena sama bodisi za pripovedništvo bodisi za esejistiko, in sicer znaša 10.000 evrov.

Kandidati morajo dela predložiti do 31. januarja 2018 na tajništvu visoko usposobljene žirije na naslovu “Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina via Mach 2 – 38010 San Michele all’Adige (TN), Italia”.

Podrobnosti so navedene na spletni strani nagrade!

0 komentarjev

    Napiši komentar