postani mladinski delegat ozn

Z namenom spodbujanja participacije mladih na mednarodni ravni Mladinski svet Slovenije objavlja razpis za izbor mladinskega delegata pri Organizaciji Združenih narodov (OZN).

Na Mladinskem svetu Slovenije v letu 2018 nadaljujejo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri OZN, s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje trajnostnih razvojnih ciljev, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030.

Prijavljeni kandidati se bodo potegovali za naziv mladinskega delegata pri OZN.

Kandidat za mladinskega delegata mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost od 18 do 29 let,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • izjava o nekaznovanosti (za kandidaturo na razpisu ni potrebno pridobiti izpisa iz uradnih javnih evidenc; kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, pa bodo morali dostaviti uradno potrdilo o nekaznovanosti),
 • izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe,
 • dobro poznavanje sistema Združenih narodov,
 • zelo dobro poznavanje angleškega jezika (strokovna/politična terminologija),
 • komunikacijske veščine,
 • samoiniciativnost,
 • seznanjenost z delom Mladinskega sveta Slovenije,
 • zelo dobro poznavanje mladinske problematike v Sloveniji.

Rok za prijavo je 1. februar 2018. Prijavnico, ki je dostopna tukaj, je potrebno priporočeno poslati na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana s pripisom na kuverti “MLADINSKI DELEGAT 2018” ali po e-pošti na naslov prijave@mss.si, s pripisom v zadevi sporočila “MLADINSKI DELEGAT 2018”.

Več informacij in celoten razpis je na spletni strani MSS.

0 komentarjev

  Napiši komentar