Študentski svet Univerze v Mariboru ima naslednje stalne delovne komisije:

Ob konstituiranju novega ŠS UM razpisujemo poziv h kandidiranju za:

  • Predsednike stalnih delovnih komisij ŠS UM in
  • člane stalnih delovnih komisij ŠS UM.

Kandidati morate izpolniti ustrezen priložen obrazec (odvisno od želene kandidature), priložiti potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto in napisati motivacijsko pismo.

Kandidaturo z vsemi prilogami je potrebno poslati do četrtka, 19. 4. 2018, do 12.00 na elektronsko pošto: tina.pivec@student.um.si ali jo naslovite na Študentski svet UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom »Kandidatura za predsednika oz. člana stalne delovne komisije ŠS UM«, lahko pa jo tudi osebno dostavite.

 

Priloge:

 

 

 

0 komentarjev

    Napiši komentar