1200px-European_Parliament_Strasbourg_Hemicycle_-_Diliff
Evropski parlament skuša prispevati k poklicnemu usposabljanju državljanov ter jim omogočiti, da se bolje seznanijo z njim in njegovim delom. Zato v okviru svojega sekretariata pripravlja različne možnosti opravljanja prakse.

Praksa za univerzitetne diplomante (t.i. praksa Roberta Schumana)

Praksa za univerzitetne diplomante je namenjena dopolnjevanju znanja, pridobljenega med študijem, in seznanjanju z dejavnostmi Evropske unije, zlasti Evropskega parlamenta.

Na voljo so različne vrste prakse:

 • splošna praksa, ki jo lahko opravljajo vsi kandidati, ki izpolnjujejo ustrezna merila;
 • novinarska praksa: kandidati morajo imeti strokovne izkušnje in to dokazati z objavljenimi prispevki ali s članstvom v enem od novinarskih združenj v državi članici Evropske unije ali z novinarsko izobrazbo, priznano v državah članicah Evropske unije ali v državah kandidatkah;
 • praksa na temo nagrade Saharova: namen programa je poglobiti znanje o delovanju Evropskega parlamenta pri zagotavljanju človekovih pravic in o mednarodnih standardih s tega področja. Namenjen je kandidatom, ki se zelo zanimajo za vprašanja človekovih pravic.

Kandidati za opravljanje prakse za univerzitetne diplomante :

 • morajo biti državljani države članice Evropske unije ali države kandidatke za pristop k Evropski uniji, razen za primere iz člena 5(2) internega pravilnika;
 • morajo biti ob nastopu prakse stari najmanj 18 let;
 • morajo imeti odlično znanje enega uradnega jezika Evropske unije;
 • predhodno niso smeli več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačane prakse, ki je bila financirana iz proračuna Evropske unije.

Ta praksa se opravlja pet mesecev in je ni mogoče podaljšati.

Datumi opravljanja prakse in roki za oddajo prijav:

 • Rok za prijavo: od 15. avgusta do 15. oktobra (do polnoči). Trajanje prakse: od 15. avgusta do 15. oktobra (do polnoči)
 • Rok za prijavo: od 15. marca do 15. maja (do polnoči). Trajanje prakse: od 1. oktobra do 28./29. februarja

strasbourg-1166650_960_720

Prevajalska praksa za univerzitetne diplomante

Ta praksa je namenjena zgolj univerzitetnim diplomantom ali diplomantom enakovrednih izobraževalnih zavodov. Namenjena je dopolnitvi znanja, pridobljenega med študijem, in seznanitvi z dejavnostmi Evropske unije, predvsem Evropskega parlamenta.

Kandidati za opravljanje prevajalske prakse za univerzitetne diplomante:

 • morajo biti državljani države članice EU ali države kandidatke;
 • morajo biti ob nastopu prakse stari najmanj 18 let;
 • morajo pred rokom za oddajo prijav dokončati univerzitetni študij, ki traja najmanj tri leta in se zaključi z diplomo;
 • morajo imeti odlično znanje enega uradnega jezika Evropske unije ali uradnega jezika države kandidatke za pristop k Evropski uniji in dobro znanje dveh drugih uradnih jezikov Evropske unije;
 • pred tem ne smejo opravljati druge prakse ali več kot štiri zaporedne tedne opravljati plačanega dela, ki se financira iz proračuna Evropske unije.

Prevajalska praksa za univerzitetne diplomante traja tri mesece in se lahko izjemoma podaljša za največ tri mesece.

Obdobja prakse in roki za oddajo prijav:

 • Začetek opravljanja prakse: 1. januar. Obdobja za prijavo: 15. junij–15. avgust)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. april. Obdobja za prijavo: 15. september–15. november (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. julij. Obdobja za prijavo: 15. december–15. februar (opolnoči)
 • Začetek opravljanja prakse: 1. oktober. Obdobja za prijavo: 15. marec–15. maj (opolnoči)

Priporočljivo je, da z oddajo prijave ne čakate do zadnjega dne, saj utegne veliko število prijav preobremeniti računalniški sistem. Prevajalska praksa se opravlja v Luxembourgu. Štipendija v letu 2018 znaša okvirno 1 313,37 EUR na mesec.

Obenem so na voljo tudi:

 • Konferenčni tolmači
 • Praksa za usposabljanje na področju predavanje

Več o razpisu lahko preberete tukaj.

0 komentarjev

  Napiši komentar