Sofinanciranje za študente športnike

Imaš vidnejše dosežke v športu? Izkoristi razpis za sofinanciranje tvojega naslednjega pomembnega tekmovanja! Študenti športniki lahko za stroške udeležbe na državnih, mednarodnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih pridobite sofinanciranje Univerze v Mariboru v višini do 500€. Prijava poteka do 21. 5. 2018.

Univerza je objavila  Javni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2018. Na razpis se lahko prijavijo športniki posamezniki, študenti Univerze v Mariboru. Univerza bo sofinancirala stroške udeležbe na državnih prvenstvih, mednarodnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih, v organizaciji panožnih športnih zvez.  Pri tem velja, da mora biti tekmovanje izvedeno v letu 2018.

Na razpis se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter ne smejo biti v delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru. Ob prijavi mora športnik dokazati, da ima v športni panogi, za katero se prijavlja na razpis, vidnejše rezultate na državnih prvenstvih, mednarodnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih ali pa priložiti dokazilo o kategorizaciji športnika (dokazilo, ki ga izdaja Olimpijski komite Slovenije).

V okviru javnega razpisa lahko športniki pridobijo sofinanciranje v višini do 30 % predvidenih stroškov, vendar ne več kot 500 €. Oddaja vlog poteka do 21. 5. 2018 do 12. ure.

Več o razpisu in potrebni dokumentaciji lahko preberete tukaj.

0 komentarjev

    Napiši komentar