sport-2467183_1280

Vsi športniki in vse ekipe, ki  bodo na državnih, meddržavnih oz. meduniverzitetnih tekmovanjih in prvenstvih zastopale Univerzo v Mariboru lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje.

Na osnovi višine zaprošenih sredstev za sofinanciranje in razpoložljivih sredstev bo Odbor za šport Univerze v Mariboru izbral tekmovalce in določil, v kolikšni višini se lahko aktivnosti sofinancirajo. Tekmovanja, ki jih bo sofinancirala Univerza v Mariboru, morajo biti izvedena v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

Univerza v Mariboru bo sofinancirala stroške udeležb na državnih in mednarodnih (med)univerzitetnih, tekmovanjih in prvenstvih študentom Univerze v Mariboru, ki imajo veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter so vpisani v  študijski program I. ali II. stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru. Prijavitelj ne sme biti v delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru. V primeru ekipe vlogo poda vodja ekipe (torej ne tudi vsak posamezni član ekipe).

Prijavitelji morajo kot obvezni sestavni del predloga navesti:

  • podatek o udeležbi na športnem tekmovanju (najava, vabilo, opis),
  • podrobno in realno finančno konstrukcijo,
  • v primeru prijave ekipe priložiti seznam vseh članov ekipe z ID številkami pri študentih, ki so študenti UM.

Vloge za sofinanciranje stroškov posredujte na naslov studentskisvet@um.si najkasneje do 21. 5. 2018.

Več o sofinanciranju lahko preberete tukaj.

0 komentarjev

    Napiši komentar