Financiranje študijskega in znanstvenega obiska študentov v tujini

Objavljen je bil Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR).

Razpis je namenjen štipendiranju študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini. Profesorji so navedeni na tem seznamu, ki je dostopen na spletni strani razpisa in se bo redno osveževal v skladu s 3. točko javnega razpisa.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini s pričetkom od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

Sofinancirani so neposredni stroški obiska (nastanitev, prehrana in drugi neposredni stroški v času obiska ter potni stroški od prebivališča v Sloveniji do kraja obiska – oboje se določi glede na državo obiska).

Vlagatelj je študent, ki lahko pridobi sredstva za največ en obisk.

Rok za oddajo vlog: odprti rok, traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2018.

Več informacij na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije!

0 komentarjev

    Napiši komentar