Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru je objavila Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/2019.

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ​v študijskem letu 2018/2019 je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
  • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • ​nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev, in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
  • ima izbranega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 24 točk.

Rok prijave je do vključno 28. 9. 2018, do 12. ure.

Več v razpisu, ki je dostopen TUKAJ!

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 20. 9. 2018 dobijo s posredovanjem svojih vprašanj na elektronski naslov: poststudy@um.si.

0 komentarjev

    Napiši komentar