Razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 1

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019.

Sredstva so namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v katerikoli državi članici Evropske unije, razen Sloveniji) za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 7. 2018 in 31. 10. 2019.

Poklici v kulturi so poklici s področij:

 • glasbene umetnosti,
 • intermedijske umetnosti,
 • uprizoritvene umetnosti,
 • vizualne umetnosti,
 • filma,
 • kulturne dediščine,
 • knjige,
 • knjižničarstva in
 • kulturnega managementa.

Na razpis se lahko prijavijo mladi, ki so stari do vključno 29 let.

Višina posamezne štipendije je 350 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja (pavšal za življenjske stroške), ki se izplača v enkratnem znesku.

Rok za oddajo vlog je 31. avgust 2018. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ« – prijava na JAVNI RAZPIS »Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019«, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Ministrstva za kulturo!

0 komentarjev

  Napiši komentar