Štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Maribor za študijsko leto 201819

Mestna občina Maribor je objavila javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Maribor za študijsko leto 2018/2019.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor v študijskem letu 2018/2019, ki traja od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2018.

Do štipendije so upravičene osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno od drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem študijskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

 • najvišja mesta na šolskem tekmovanju,
 • najvišja mesta na regijskem tekmovanju,
 • najvišja mesta na državnem tekmovanju,
 • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
 • udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
 • nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
 • objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku,
 • drugi izjemni dosežki, ki so posebej opredeljeni v kriterijih.

Študentje morajo oddati vlogo najkasneje do 15. 10. 2018, in sicer priporočeno po pošti na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali osebno vložijo v sobi 14/pritličje Mestne občine Maribor v poslovnem času.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor ali na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, soba 14/pritličje v poslovnem času.

0 komentarjev

  Napiši komentar