Državna štipendija za študente

V času študija lahko prejemate štipendije, ki so s kritjem stroškov v zvezi z izobraževanjem namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov. Med njimi je tudi državna štipendija, ki je namenjena študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Državna štipendija je namenjena študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin.

Povprečni mesečni dohodek
na osebo (v eurih)
Osnovna višina v eurih za
upravičenca nad 18 let starosti
1 do 309,05 190
2 od 309,06 do 370,86 160
3 od 370,87 do 432,67 130
4 od 432,68 do 545,98 100
5 od 545,99 do 576,89 70

 

K državni štipendiji se lahko dodelijo naslednji dodatki:

  • dodatek za bivanje,
  • dodatek za uspeh in
  • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo vsako študijsko leto odloča ponovno (na podlagi vložene vloge za nadaljnje prejemanje državne štipendije).

Priporoča se, da študenti vlogo za dodelitev državne štipendije vložite v mesecu septembru, da boste ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

Vlogo je potrebno oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

Več informacij je na voljo tukaj!

0 komentarjev

    Napiši komentar