Začetek novega študijskega leta se že bliža, a pred tem je potrebno še marsikaj urediti! Da boš pripravljen na novo uspešno študijsko leto, smo pripravili seznam opravil, na katere ne smeš pozabiti in jih lahko urediš še pred samim začetkom.

   1.      Subvencionirana prehrana

Od sredine septembra bo možen vpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane. Če že imaš urejen vpis na fakulteti je priporočljivo, da to urediš čimprej, še preden nastane gneča na vpisnih mestih.

Navodila za vpis in podatke o odpiralnem času točk SŠP lahko najdeš tukaj.

 

   2.      Subvencionirana vozovnica javnega prometa

Tudi letos si lahko še pred začetkom novega študijskega leta urediš vozovnico za javni prevoz, ki ti bo olajšala pot med domom in fakulteto. Za uporabo javnega prometa lahko pridobiš tudi subvencijo, za katero lahko vlogo oddaš kar preko spleta.

Več o tem kaj moraš narediti, kaj potrebuješ, kakšni so pogoji in o celotnem postopku oddaje elektronske vloge ali osebne oddaje vloge, so na voljo v tem članku.

 

   3.      Štipendije

V času študija lahko prejemaš tudi štipendije, ki so namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. Na voljo so državne, Zoisove, občinske (npr. Štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Maribor) in kadrovske štipendije ter mnoge druge. Vzemi si nekaj časa in razišči možne štipendije – morda najdeš kakšno primerno zase.

 

   4.      Študentsko delo

V kolikor želiš ob študiji še kaj zaslužiti in pridobiti nove izkušnje, delovne navade ter poznanstva z želenega področja dela, ne pozabi obiskati poslovalnico študentskega servisa ter si urediti ali podaljšati članstva ali pa si vse potrebno urediti preko spletnih obrazcev. Četudi si že član določenega študentskega servisa, je z novim študijskim letom potrebno člansko podaljšati.

Večinoma za novo članstvo potrebuješ osebni dokument, številko osebnega bančnega računa, davčno številko ter dokazilo o statusu (potrdilo o vpisu ali z nalepko potrjeno študentsko izkaznico), za podaljšanje članstva pa le dokazil o statusu.

 

   5.      Študentski statusi

Če se ob študiju srečuješ s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo polno in učinkovito vključevanje v študijskem procesu, lahko na svoji fakulteti zaprosiš za poseben študentski status, s katerim si upravičen do prilagojenih pogojev. Na Univerzi v Mariboru so naslednje kategorije študentov s posebnim statusom:

  • študent vrhunski športniki,
  • študent priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študent,
  • študent invalidi,
  • študent funkcionar,
  • študent, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Vlogo za pridobitev posebnega študentskega statusa vložiš v referat fakultete.