Mladi manager 2018

Združenje Manager s priznanjem Mladi manager na zemljevid slovenskega managementa postavlja mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje ter managerke.

Združenje Manager izpostavlja stanovske kolege, ki so že na samih začetkih svoje managerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. Nagrajujejo izjemne posameznike, ki s prvimi koraki že uspešno gradijo zaupanje in spoštovanje tako v širšem prostoru kot znotraj svojega kolektiva. Prepoznavajo mlade vzornike, ki svoje poslovne rezultate in uspehe gradijo na najvišjih standardih profesionalnega in etičnega managementa.

Na razpis za priznanje Mladi manager se lahko prijavijo kandidatke in kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • kandidat je član poslovodstva podjetja (po ZGD) in je na trenutnem delovnem mestu vsaj 2 leti,
  • v času, ko prejme priznanje, lahko kandidat dopolni največ 44 let,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat, ima dodano vrednost, ki je višja od povprečja slovenskega gospodarstva oziroma panoge, v kateri deluje,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat, posluje stabilno,
  • podjetje, iz katerega prihaja kandidat, posluje na območju Republike Slovenije,
  • kandidatov način vodenja je skladen s kodeksom etike Združenja Manager.

Kandidati oz. kandidatke lahko svojo prijavo pošljejo do 26. septembra 2018 na e-naslov: info@zdruzenje-manager.si ali po pošti: Združenje Manager, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana.

Izbor finalistov za priznanje Mladi manager leta poteka v dveh delih. V prvem delu komisija izmed vseh prijavljenih kandidatov po proučitvi finančnih in nefinančnih kazalcev izbere tri finaliste. Finalisti se javnosti predstavijo v okviru srečanja sekcije mladih managerjev. O prejemniku priznanja poleg komisije glasuje tudi širša javnost ter udeleženci Januarskega srečanja. Glasovi članov komisije predstavljajo 70 % vrednosti končne uvrstitve, 20 % prispevajo udeleženci Januarskega srečanja, 10 % pa lahko prispeva širša javnost.

Več informacij tukaj!

0 komentarjev

    Napiši komentar