Rektor Univerze v Mariboru izdaja Poziv za podajo predlogov za nadomestne člane Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru.

Rektor Univerze v Mariboru izdaja Poziv za podajo predlogov za nadomestne člane, in sicer za:

  • predsednika,
  • 2 člana in
  • 1 namestnika člana Študentske volilne komisije Univerze.

Predloge kandidatov za predsednika, člane in namestnike članov Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru lahko posredujejo: Študentski svet univerze, študentski sveti članic ali 20 študentov.

Predloge je potrebno dostaviti najkasneje do 19. 9. 2018 do 12. ure (datum in ura dospetja ne glede na način dostave) v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ! Predlog za predsednika/člana/namestnika člana Študentske volilne komisije UM«.

Več preberite v pozivu:

0 komentarjev

    Napiši komentar