Vabilo na konferenco ob predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI

Vabljeni na nacionalno konferenco ob predstavitvi rezultatov raziskave EVROŠTUDENT VI za Slovenijo, ki ga v petek, 14. decembra 2018, s pričetkom ob 9. uri organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Konferenca bo potekala v petek, 14. decembra 2018, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport – Velika dvorana, Masarykova 16, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.

Na dogodku bodo predstavljeni rezultati mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VI (2016–2018) – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi – v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Nekaterim ugotovitvam se bodo posvetili v treh tematskih delavnicah:

  • delo študentov,
  • študenti s posebnimi potrebami,
  • razlika v zastopanosti spolov pri študiju.

Na konferenco vabijo različne deležnike z višješolskega in visokošolskega področja: študente, višješolske in visokošolske učitelje, dekane, rektorje, predstavnike strokovnih služb za študijske zadeve, podpornih strokovnih ustanov in odločevalcev z različnih ministrstev ter širšo zainteresirano javnost. Soočili bodo mnenja o izzivih terciarnega izobraževanja, ki jih je izpostavila raziskava EVROŠTUDENT VI, ter v diskusiji iskali možne smernice naslavljanja problemov in izboljševanja kakovosti študija.

Vabljeni, da se prijavite na izbrano tematsko delavnico in prispevate k oblikovanju izhodišč za snovanje nadaljnjih politik terciarnega izobraževanja v Sloveniji.

Prijava in več informacij tukaj!

0 komentarjev

    Napiši komentar