V sklopu študentskih svetov članic in Študentskega sveta Univerze v Mariboru na Univerzi v Mariboru deluje preko 300 študentskih predstavnikov. Da bi študentski predstavniki svojo nalogo lahko kar se da dobro opravljali, smo v decembru izvedli izobraževanja študentskih predstavnikov. 

Študenti smo eden iz med treh deležnikov, ki sodelujejo pri delovanju in upravljanju Univerze v Mariboru. Prav vsaka članica in pa univerza ima organ, ki je sestavljen le iz študentov. Študentski svet Univerze v Mariboru in študentski svetovi na članicah so edini in najvišji predstavniški organ študentov na univerzi.

Organe univerze in članice ter zastopanost študentov v ostalih organih univerze in članice določa Zakon o visokem šolstvu, ki pa daje študentskim predstavnikom pomembno in hkrati odgovorno nalogo. Študentski predstavniki se zavzemamo za dobrobit študentov, pomagamo študentom pri vključevanju v univerzitetno okolje in jih informiramo o pomembnih zadevah. Učinkovito in kar se da hitro rešujemo težave, ki nastanejo tekom študija in skrbimo za pestro in zanimivo ponudbo ob študijskih dejavnosti.

V sklopu študentskih svetov članic in Študentskega svet Univerze v Mariboru na Univerzi v Mariboru deluje preko 300 študentov. Skupaj izpopolnjujemo in udejanjamo naš slogan »Študenti za študente!«.

Da bi študentski predstavniki svojo nalogo lahko kar se da dobro opravljali, smo se v sklopu Stalne delovne Komisije za študijske zadeve Študentskega sveta Univerze v Mariboru odločili za pripravo izobraževanja študentskih predstavnikov. V sklopu izobraževanja smo za študentske predstavnike pripravili za njih pomembno vsebino, ki jo potrebujejo pri svojem nadaljnjem delovanju.  Tokrat izobraževanja študentskih predstavnikov, nekoliko v drugačni obliki, izvajamo že tretje leto zapored. Potekala so v treh terminih na rektoratu Univerze v Mariboru – 11. decembra, 12. decembra in 13. decembra. Na posameznem terminu je v izobraževanju sodelovalo povprečno 60 študentov.

Verjamemo, da so študentski predstavniki zdaj še bolj pripravljeni na aktivno reševanje nastalih težav študentov. Kdo so študentski predstavniki na vaši članici lahko najdete na spletni strani vaše fakultete in v kolikor imate kakršne koli težave, vprašanja ali predloge ne odlašajte in jih kontaktirajte!

Foto: Maruša Lešnik