Objavljen je Javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v okviru Jamstva za mlade v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za izbor operacij Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

 • sklop A – »Pomočnik vzgojitelja začetnik« in
 • sklop B – »Učitelj začetnik«.

Predmet javnega razpisa so zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A – PVZ je zaposlitev 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa B – UZ je zaposlitev 61 učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

 • vrtcih,
 • osnovnih šolah,
 • glasbenih šolah,
 • srednjih šolah,
 • dijaških domovih in
 • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Rok za oddajo prijav je 22. 1. 2019 do 11. ure.

Več o razpisu tukaj.

0 komentarjev

  Napiši komentar