Pravnik v praksi 2019

Si študent prava ali diplomant Pravne fakultete? Si brez rednih delovnih izkušenj? Star do 29 let? Zavod PIP te vabi, da se vključiš v program za pridobivanje praktičnih pravniških izkušenj in znanj.

Kdo se lahko prijavi?

Program je namenjen mladim, do vključno 29. leta starosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo diplomo 1. ali 2. stopnje bolonjskega programa pravne fakultete in so brez formalnih delovnih izkušenj ali
 • so diplomanti starega univerzitetnega programa ali
 • so študenti zaključnih letnikov oz. absolventi 1. ali 2. stopnje bolonjskega programa pravne fakultete.

Kaj prinaša vključitev v program?

 • Dvig samozavesti pri iskanju zaposlitve zaradi pridobljenih strokovnih kompetenc.
 • Praktično seznanitev s poklici v pravni stroki.
 • Pridobivanje izkušenj pri osebnem delu s strankami.
 • Praktične izkušnje z različnih pravniških opravil.
 • Neformalne kompetence in usposabljanje.

Kaj je vsebina programa?

 • Reševanje pravnih primerov iz vsakdanjega življenja.
 • Individualno svetovalno delo s strankami.
 • Priprava različnih pravnih pisanj.
 • Delo v različnih pravniških poklicih (t.i. job shadowing).
 • Izbrana pravna predavanja iz prakse.
 • Delavnice zaposlovanja v tujini.

Kako se prijavim?

Izpolni spletno prijavo najkasneje do vključno 20. 1 .2019.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: sanja.antonijevic@zavodpip.si.

0 komentarjev

  Napiši komentar