Z začetkom februarja je rektor imenoval Živo Ledinek za vršilko dolžnosti prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru.

1. februarja 2019 je zaradi odstopne izjave prenehal mandat prorektorici za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Maji Žibert. Rektor je za vmesno obdobje, ko bo izveden javni razpis za imenovanje prorektorja za študentska vprašanja za polni mandat, imenoval vršilko dolžnosti prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Živo Ledinek.

»V veliko čast mi je, da mi je rektor zaupal to nalogo. Vem, da bo pred mano in mojo ekipo veliko izzivov in moja največja želja je, da bomo našli način, kako se jih lotevati skupaj. Študentsko predstavništvo ni samo v domeni enega človeka, niti samo v domeni Študentskega sveta Univerze v Mariboru, študentsko predstavništvo smo vsi študenti Univerze v Mariboru, ki se aktivno vključujemo v sooblikovanje našega študijskega procesa in/ali svoj prosti čas namenimo obštudijski projektom. Želela pa bi si, da bi se še več študentov vključilo tudi v formalne oblike študentskega predstavništva,« je povedala Živa Ledinek.

 

Kakšno vlogo ima prorektor za študentska vprašanja?

Prorektor za študentska vprašanja je funkcija, ki ima dvojno vlogo. V prvi vrsti mora prorektor študent predsedovati Študentskemu svetu Univerze v Mariboru in je odgovoren za sklicevanje ter vodenje sej študentskega sveta. Prav tako nadzoruje in koordinira program dela študentskega sveta, skupaj s predsedniki stalnih delovnih komisij, ki potem poskrbijo, da se različne aktivnosti izvajajo skozi celotno študijsko leto. Vodi tudi kolegije prodekanov za študentska vprašanja, enomesečna srečanja, namen katerih je, da se študentski predstavniki seznanijo s projekti in izzivi, s katerimi se srečujejo njihovi kolegi na drugih fakultetah in da skupaj poiščejo rešitve za nastale težave ali pripravijo predloge v zvezi z izvedbo projektov. Naziv prorektor pa pomeni tudi, da je študent član ožjega vodstva univerze – del kolegija rektorja – in tako tudi na tem nivoju zastopa interese vseh študentov Univerze v Mariboru. Tak sistem študentskega predstavništva je nekaj posebnega, na ljubljanski univerzi recimo predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani po funkciji ni član ožjega vodstva Univerze.

To za nas, kot študente Univerze v Mariboru pomeni, da smo močno vključeni v soupravljanje univerze, da ima naš glas veliko moč in s tem imamo tudi ogromno odgovornost. Tako moramo biti vedno pripravljeni na argumentirano diskusijo, znati vztrajati, ko se borimo za pozitivne spremembe in znati včasih tudi sklepati kompromise.