Kadrovski up leta je priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa. Prijavi se do 1. marca 2019 in postani Kadrovski up 2019!

Na razpisu lahko sodelujejo vsa diplomskamagistrska in doktorska dela, ki se lotevajo izzivov kadrovskega managementa; bodisi, da preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije. S priznanjem si prizadevajo soustvarjati kadrovsko prihodnost.

Na razpisu lahko sodeluješ, če:

  • si mlajši od 28 let,
  • si uspešno diplomiral, magistriral ali doktoriral po 1. 1. 2018,
  • s svojim delom še nisi kandidiral na tem ali podobnem razpisu,
  • v istem letu nisi bil nominiran za Kadrovskega managerja leta.

Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:

  • aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa,
  • inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki,
  • interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja,
  • uporabnost rezultatov v praksi.

Priznanje Kadrovski up 2019 za najboljše znanstveno-raziskovalno delo s področja kadrovskega managementa bodo slovesno podelili na osrednjem dogodku za kadrovske strokovnjake, Slovenskem kadrovskem kongresu 2019, ki bo letos hkrati tudi prizorišče Evropskega kadrovskega kongresa. Kongres bo potekal 4. in 5. aprila 2019.

Za prijavo a razpis je potrebno izpolniti obrazec za prijavo in oddati priloge na e-naslov: jasmina.spahalic@planetgv.si. Rok za prijavo je 16. marec 2019!

Več informacij: https://www.planetgv.si/o-nas/nagrade/kadrovski-up-leta.