Aktivno preživljaš svoj obštudijski čas? Nizaš športne ali kulturne uspehe? Si aktiven prostovoljec/-ka? Potem iščemo prav tebe!

Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. Namen podeljevanja nagrad je spodbujanje ustvarjalnega vključevanja študentov v aktivnosti na omenjenih področjih in zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke.

Študenti lahko kandidirajo za naslednje nagrade:

  • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
  • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
  • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
  • Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Rok za oddajo kandidatur je 15. april 2019 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

Kandidaturo za posamezno nagrado oddate na obrazcih:

OBR_1-1_ZNAK LEONA ŠTUKLJA.docx
OBR_1-2_PLAKETA LEONA ŠTUKLJA.docx
OBR_1-3_LISTINA ZA RAZVOJ OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI.docx
OBR_1-4_LISTINA ZA POMEMBNE KULTURNE DOSEŽKE.docx
OBR_1-5_LISTINA ZA NAJ PROSTOVOLJCA ŠTUDENTA.docx
Poziv_Nagrade UM za študente_2019.pdf