Univerza v Mariboru je objavila Razpis za izbiro kandidatov za člane evalvacijske komisije pri izvedbi notranje programske evalvacije študijskih programov Pedagogika Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Pogoji:

  • dobro poznavanje visokega šolstva,
  • dobro poznavanje strateških aktov in notranjih predpisov UM,
  • seznanjenost s sistemi za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu.

Zainteresirani naj svojo vlogo posredujejo v zaprti kuverti s pripisom »vloga za člane evalvacijske komisije FF UM« na naslov

Univerza v Mariboru
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze
Slomškov trg 15
2000 Maribor

ali na elektronski naslov miha.pauko@um.si, najkasneje do 29. marca 2019 (datum dospetja).

Vlog, ki bodo dostavljene na zgornji naslov ali po elektronski pošti po izteku zgoraj navedenega roka, Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze ne bo obravnavala in bodo zavržene.

Pomembno: Ne morejo kandidirati študenti fakultet, katere študijski programi so predmet evalvacije!

Besedilo razpisa in obrazec vloge za prijavo na razpis se nahajata med prilogami.

PRILOGE

Razpis za evalvatorje FF UM.pdf
Vloga-kandidati za evalvatorje.docx