V študijskem letu 2019/2020 bomo prvič pričeli z izvajanjem kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru. Razpis z vsemi informacijami in prijavnico najdete v članku.

Univerza v Mariboru ponuja kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki zajema vsebine s področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd.

Študenti lahko izberete te učne enote v okviru proste izbirnosti. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu tudi vpiše v prilogo k diplomi.

Ponujene so naslednje učne enote:

 • Športna dejavnost – Alpsko smučanje,
 • Športna dejavnost – Aktivnosti na vodi,
 • Športna dejavnost – Fitnes,
 • Športna dejavnost – Igre z loparji,
 • Športna dejavnost – Judo,
 • Športna dejavnost – Kinezioterapija,
 • Športna dejavnost – Košarka,
 • Športna dejavnost – Nogomet,
 • Športna dejavnost – Odbojka,
 • Športna dejavnost – Pilates 1,
 • Športna dejavnost – Pilates 2,
 • Športna dejavnost – Plavanje,
 • Športna dejavnost – Pohodništvo ,
 • Športna dejavnost – Telesno in duševno sproščanje,
 • Športna dejavnost – Tenis,
 • Informacijska pismenost in
 • Priprava uspešne prijave za ambiciozne raziskovalne projekte.

Prijavite se lahko študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje Univerze v Mariboru, ki imate v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Prijava poteka v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta, oz. najkasneje do 30. 9. 2019.

Za več informacij se lahko obrnete na Službo za izobraževanje in študij rektorata Univerze v Mariboru (poststudy@um.si), na pristojni referat za študentske in študijske zadeve fakultete ali na koordinatorja ECTS na fakulteti, na kateri študirate.

Več informacij tukaj!