Če je tvoje stalno prebivališče v drugem največjem slovenskem mestu, potem se lahko prijaviš za štipendijo za nadarjene študente.

Mestna občina Maribor z Javnim razpisom za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov Mestne občine Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 razpisuje štipendije za nadarjene študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • študenti dodiplomskega študija vključno od 2. letnika do začetka absolventskega staža,
  • študenti podiplomskega magistrskega študija od 1. letnika dalje do začetka absolventskega staža.

Če se želiš prijaviti, si moral v preteklem šolskem letu kot študent doseči povprečno oceno vseh izpitov najmanj 8, pohvališ pa se lahko tudi z izjemnimi dosežki. Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

  • najvišja mesta na šolskem tekmovanju,
  • najvišja mesta na regijskem tekmovanju,
  • najvišja mesta na državnem tekmovanju,
  • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
  • udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
  • nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
  • objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku,
  • drugi izjemni dosežki, ki so posebej opredeljeni v kriterijih.

Vlogo je potrebno oddati do 15. oktobra 2019.

Razpisno dokumentacijo, vlogo in obrazce za oddajo prijave najdeš tukaj!