Spoštovane sodelavke in sodelavci, drage študentke in študenti!

Za nami je 14 dni načina dela, ki ga nihče od nas ni pričakoval in na katerega smo se morali pripraviti v izjemno kratkem času.

V veliko zadovoljstvo mi je ugotovitev, da ste se odzvali odgovorno ter ob polnem zavedanju nastalih razmer zelo uspešno vzpostavili delo na daljavo, tako pri izvajanju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, kot tudi pri vodenju administrativnih procesov, zato lahko univerza tudi v trenutnih izjemnih razmerah uspešno izvaja svoje dejavnosti. To seveda ne bi bilo mogoče brez zavzetega dela vsakega izmed vas. Pri tem naj izpostavim prizadevanja sodelavk in sodelavcev Računalniškega centra UM in IT-koordinatorjev na posameznih fakultetah, ki so v zelo kratkem času pripravili potrebno okolje za izvajanje dela od doma, za kar so se intenzivne priprave pričele že v začetku meseca februarja. Ob tem želim omeniti tudi vse sodelavke in sodelavce na rektoratu in fakultetah, ki ste sodelovali pri pripravi vsebinskih navodil, pri organizaciji in koordinaciji dela, predstavitvah orodja in pri nudenju podpore vsem zaposlenim. O uspešnem prehodu na izvajanje študija na daljavo pričajo tudi podatki o prvih 14 dneh uporabe sistema MS-Teams, ki je bil  na Univerzi v Mariboru izbran kot orodje za izvajanje študija na daljavo, za komunikacijo v okviru raziskovalnega dela in delovanja organov UM. Iz zbranih podatkov je razvidno, da je bilo ustvarjenih 4.161 ekip, tvorjenih več kot 278 tisoč sporočil, izvedenih več kot 25 tisoč srečanj ekip, od tega 62 % v obliki video konferenc. Registriranih je več kot 12.100 aktivnih uporabnikov, na srečanjih pa je sodelovalo skupaj 59.786 udeležencev  (novico s podrobnejšimi podatki o prvem tednu izvajanja lahko preberete na povezavi: https://it.um.si/novice/Strani/Podrobnosti-novice.aspx?nID=218). Navedeni podatki potrjujejo, da smo prehod na izvajanje študijskega procesa na daljavo izvedli uspešno, prav tako pa sem prepričan, da bomo ob tem zagotovili tudi ustrezne standarde kakovosti njegovega izvajanja. Tega ne bi mogli doseči brez odgovornega in zavzetega dela vseh pedagoških sodelavk in sodelavcev ter študentk in študentov naše univerze, ki se v velikem številu udeležujejo izvajanega pedagoškega procesa na daljavo.

Tudi z našimi študentkami in  študenti, ki so se odločili del študija opraviti v tujini v okviru projekta Erasmus+ smo v rednih stikih in tiste, ki so še v tujini, tekoče obveščamo o razmerah pri nas. Prav tako skrbimo za tekočo obveščenost študentk in študentov iz tujine, ki so se odločili v okviru projekta Erasmus+ del svojih študijskih obveznosti opraviti na Univerzi v Mariboru in so v tem času  ostali pri nas.

Posebno zahvalo želim izreči vsem sodelavkam in sodelavcem v strokovnih službah na fakultetah, rektoratu, v Univerzitetni knjižnici ter Študentskih domovih in še posebej tistim, katerih narava dela ne dopušča, da bi svoje delo v celoti opravili od doma. Z vašim zavzetim in odgovornim delom omogočate, da lahko univerza tudi v teh izjemnih razmerah uspešno izvaja tekoče poslovanje.

Kljub uspešnemu prehodu na izvajanje naših aktivnosti na daljavo pa je odprtih kar nekaj vprašanj, posebej tistih, ki se vežejo na izvajanje aktivnosti, ki jih je težje ali pa jih ni mogoče izvesti na daljavo, kot so na primer: izvajanje študijskih obveznosti v okviru laboratorijskih vaj, vezanih na uporabo laboratorijske opreme, opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetjih, izvajanje študijskih obveznosti v učnih bazah in možnosti preverjanja znanja na daljavo, tako za študentke in študente Univerze v Mariboru, kot študentke in študente, ki se udeležujejo izmenjav v okviru projekta Erasmus+. Na Univerzi v Mariboru že pripravljamo najustreznejše rešitve, ki jih bomo uskladili v okviru Rektorske konference RS ter z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in šport, saj menimo, da morajo biti te rešitve enotne za celoten slovenski visokošolski prostor.

Univerza v Mariboru aktivno sodeluje tudi s širšim okoljem v boju proti korona virusu. Tako je Medicinska fakulteta namenila svoj laboratorij za potrebe Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter s tem omogočila zaposlenim v laboratoriju hitrejši dostop do UKC Maribor po podzemnem hodniku, s čimer so omogočili bistveno hitrejši dostop do vzorcev. Prav tako je fakulteta omogočila uporabo svoje medicinske opreme Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor ter s tem pripomogla k uspešnejšemu zdravljenju pacientov ob zavedanju, da je v trenutnih izjemnih razmerah ključna predvsem medsebojna pomoč in sodelovanje.

Na Univerzi v Mariboru smo ob izbruhu pandemije nemudoma ponudili svoje raziskovalne kapacitete v souporabo raziskovalnim skupinam, ki s svojim raziskovalnim delom posredno ali neposredno naslavljajo izzive zajezitve pandemije COVID-19. Tako smo Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS sporočili, da je najzmogljivejši javni superračunalniški sistem v Sloveniji, ki smo ga zagnali v novembru 2019, prototipni superračunalnik HPC Maister v celoti na voljo za nujne evropske raziskave, povezane s COVID-19. Superračunalnik omogoča izvajanje hitrih izračunov in kompleksnih analiz ter simulacij, ki so v trenutnih razmerah v bitki s časom še kako pomembni. Raziskovalke in raziskovalci Univerze v Mariboru prav tako aktivno sodelujejo v raziskavah, povezanih s pandemijo COVID-19. Pri tem želim izpostaviti sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev Medicinske fakultete z Univerzitetnim kliničnim centrom v Mariboru in NIJZ ter raziskovalke in raziskovalce Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki v sodelovanju z raziskovalci različnih mednarodnih institucij razvijajo postopke hitre in zanesljive detekcije nalezljivih bolezni, med katere sodi tudi COVID-19. Na Fakulteti za logistiko naslavljajo težave, povezane z logistiko v času epidemiološke krize. Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko so izvedli simulacijo razvoja bolezni COVID-19 v Sloveniji (https://fizika.fnm.um.si/ ) in na zelo nazoren način pojasnili pomembnost striktnega upoštevanja navodil pristojnih organov za zaustavitev širjenja nalezljive bolezni ter tako pomembno prispevali k ozaveščanju slovenske javnosti. Študentke in študenti Medicinske fakultete so vključeni v delo prehospitalne enote v UKC Maribor. Študentke in študenti Filozofske fakultete izvajajo spletne delavnice za študentke in študente kot pomoč pri premagovanju stisk v času samoizolacije. Študentke in študenti prostovoljci Fakultete za zdravstvene vede sodelujejo pri zdravstveni negi bolnikov v UKC Maribor. Raziskovalke in raziskovalci Fakultete za energetiko in Fakultete za logistiko skupaj z dvema slovenskima podjetjema razvijajo rešitve za zagotovitev zaščitne opreme za zdravstvene delavce, s katerimi bi ublažili sedanje kritično pomanjkanje te opreme v bolnišnicah. Pripravljeni so prvi prototipi rešitev. Tudi na drugih fakultetah si po svojih najboljših močeh prizadevajo pomagati na svojih področjih delovanja k čim prejšnjemu uspešnemu preseganju trenutnih razmer.

Čeprav nas je pandemija virusa COVID-19 zajela nepričakovano in silovito, ste se vsi odzvali hitro, premišljeno in odgovorno, za kar se vam iskreno zahvaljujem. Z doslednim upoštevanjem navodil smo dokazali, da se zavedamo resnosti razmer, v katerih smo se znašli. Vse to me navdaja z optimizmom in prepričanjem, da bomo trenutne težke razmere premagali in zagotovili, da bomo vse težave rešili uspešno ter skupaj z vloženim delom visokošolskih učiteljev, ki v veliko primerih predstavlja za pedagoški proces velik izziv, študentkam in študentom omogočili uspešen zaključek študijskega leta.

Ostanimo doma in tako ostanimo zdravi ter omogočimo tistim, ki morajo na delovna mesta, da lahko ostanejo zdravi; ostanimo odgovorni do sebe in drugih, solidarni ter povezani, da bomo lahko tako skupaj uspešno premagali virus.

Zdravko Kačič

Rektor Univerze v Mariboru