Namen Delovne komisije za obštudijske in mednarodne zadeve ŠS UM je študentom Univerze v Mariboru omogočiti kakovostno preživetje obštudijskega časa.

 

Skrbimo za izvedbo in ideje mnogih kulturnih in tudi športnih prireditev, ki se izvajajo pod okriljem Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Nekaj projektov, ki jih izvaja oz. pomaga izvajati naša komisija: veliki tradicionalni koncert »Gremo na prvi rok«, zaključno druženje ŠS UM, Študentsko tekmovanje v raftih, Predizpitni maraton aerobike, Teden zdravja …