Delovna komisija za študijske zadeve ŠS UM deluje na področju študijske problematike.

 

Tekom leta bomo izvedli več projektov iz področja izobraževanja, spremljanja kakovosti, raziskovalnega dela, kariernih možnosti ter tutorstva in mentorstva. V januarju smo začeli z izobraževanji za študentske predstavnike, ki so naš prvi večji projekt. Februarja bomo pričeli z analizo zbranih podatkov ter prenovo in poenotenjem smernic za študente tutorje, kar bomo uporabili kot temelje za izobraževanje tutorjev, ki ga bomo izvedli v spomladanskem semestru. Z mesecem marcem bomo pričeli z delavnicami mehkih veščin, s katerimi želimo študentom ponuditi nova uporabna znanja, pridobljena na sproščen in družaben način. V spomladanskem delu leta načrtujemo tudi karierni sejem in karierno svetovanje, forum akademske poštenosti – celodnevni dogodek, namenjen razmisleku o pomenu akademske poštenosti, ter številne okrogle mize in forume.

Naš cilj je tudi spodbujati raziskovalno in praktično delo ter obveščati študente o pomenu le-tega. Prav tako želimo študente spodbujati h kritičnemu razmišljanju in argumentirani diskusiji, zato bomo poskusili ponovno vzpostaviti študentski debatni krožek na Univerzi v Mariboru.