Delavnica kreativnega razmišljanja

Napisali bomo novico za dogodek tokratnega medijskega torka. Brez idej in s pritiskom za kreativni način pisanja, razmišljamo, da je tema delavnice nejasna in čudna, a slutimo, da bo delavnica zanimiva.

Amadeja napiše: Nastja Mulej bo na medijskem torku 22. januarja na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (v predavalnici Shannon) ob 14. uri izvajala Delavnico kreativnega razmišljanja.

Prednosti tega pisanja novice je takojšnja pozornost študentov in spodbuja kreativnost pri pisanju novic. Slabosti tega načina je nejasno, dolgo besedilo in slabo strukturirano sporočilo. Tveganje takega načina pisanja je slaba udeležba študentov na predavanjih, nerazumljivost in nezadovoljstvo asistentov z delom študentk in študentov pri promociji dogodka. Možne grožnje so ponovno pisanje novice ali pa predaja tega dela naloge komu drugemu. Ker je to bolj alternativnen in drugačen način pisanja bi na tej točki predlagali bolj klasično obliko pisanja novic. V izogib nezadovoljstva menim, da je to sicer kreativni pristop k pisanju, a bi bilo bolje napisati še nekaj bolj klasičnega.

Več o takšnem brainstorming-u s klobuki pa na delavnici kreativnega razmišljanja v torek.

Več informacij tukaj!

0 komentarjev

    Napiši komentar