foto akademska integriteta

13. in 14. septembra bo v okviru Erasmus+ projekta European network of academic integrity organiziran dogodek Joint staff training event, ki je namenjen zaposlenim in študentom na akademskih inštitucijah, da se bolje spoznajo s temami, vezanimi na akademsko integriteto.

 

V zadnjih letih so slovenski mediji razkrili več afer, katerih vzrok je bilo kršenje vrednot akademske integritete. Med tistimi, ki so prepisali svoje zaključne naloge, brez da bi ustrezno navajali vire, iz katerih so črpali, so bili poslanci, ministri, direktorji, uslužbenci v javni upravi, zaposleni na univerzah in še mnogo drugih, katere so odkrile akademske inštitucije same. Obstaja kar nekaj podjetij in posameznikov, ki za denar pomagajo svojim strankam opravljati njihove študijske obveznosti ali zanje pišejo zaključne naloge. Bili so tudi primeri, ko so univerzitetni profesorji uporabili projektne, zaključne in seminarske naloge svojih študentov v elaboratih projektov za podjetja. Dogajajo se tudi primeri ponarejanja, prirejanja in generiranja podatkov, ki jih raziskovalci uporabijo za pisanje znanstvenih člankov ali projektnih nalog za končne naročnike. Obstajajo primeri korupcije, nepotizma, kršenja avtorskih in sorodnih pravic, navajanja avtorstva brez ustreznega prispevka tega avtorja, navzkrižnega citiranja in recikliranja znanstvenih del, neustreznega ali pomanjkljivega recenziranja znanstvenih del, razkrivanja zaupnih in osebnih podatkov, izkoriščanja položaja v inštituciji za doseganje materialnih, znanstvenih in finančnih koristi, kršenja zakonitosti, negospodarnega upravljanja z javnimi sredstvi in javnim premoženjem ter primeri drugih neetičnih ravnanj.

Posamezniki in akademske inštitucije, ki so bile vpletene v te afere, so bile javno obravnavane v večini slovenskih in tudi v nekaterih tujih medijih. Posledica teh afer so bili odvzemi strokovnih in akademskih nazivov, prekinitve delovnih razmerij z zaposlenimi, vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev in vzpostavitev procesov na področju ozaveščanja, preventive in nadzora nad kršitvami vrednot akademske integritete. Večina slovenskih akademskih inštitucij ima danes definirane etične kodekse in vzpostavljene procese za sankcioniranje kršitev vrednot akademske integritete.

13. septembra bo izvedenih sedem delavnic na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Koroška cesta 46 v Mariboru) in v Univerzitetni knjižnici Univerze v Mariboru (Gospejna ulica 10 v Mariboru). Delavnice so namenjene zaposlenim, študentom in knjižničarjem in so vezane na področja akademske integritete, etike pri biomedicinskih raziskavah in odkrivanja plagiatorstva.

14. septembra bo izvedena konferenca na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova 16 v Ljubljani).  Predavatelji bodo predstavili zanimive teme iz področja akademske etike, bioetike, plagiatorstva, izvajanja študijskih obveznosti za nekoga drugega, izdelave etične infrastrukture in strategije kako izboljšati akademsko integriteto.

Na konferenco in delavnice se lahko registrirate na spletni strani http://enai-jste.um.si/registracija/ (število mest je omejeno). Brez registracije na spletni strani, vstop na delavnice in konferenco ne bo mogoč.

Več o dogodku je na voljo na: http://enai-jste.um.si/.

0 komentarjev

    Napiši komentar