Univerza_v_Mariboru_(19415939470) (5)

V Visokošolskem sindikatu Slovenije so se odločili, da bodo v predvolilnem obdobju kot sindikat prispevali k ozaveščanju zaposlenih in študentov glede problematike, ki zadeva visoko šolstvo in UM, hkrati pa prispevali k vsebinski volilni kampanji. Obenem želijo prispevati k začetku dviga akademske kulture na Univerzi v Mariboru.

V ta namen bodo organizirali niz treh okroglih miz pod skupnim naslovom “Pogovori zaposlenih z rektorskimi kandidati”, na katere so povabili rektorske kandidate in bodo namenjene temu, da volilno telo spozna njihova stališča. Sodelovanje so potrdili vsi štirje rektorski kandidati. Uvod v posamezno okroglo mizo bo krajše predavanje strokovnjakov o obravnavani tematiki.

Moderirane okrogle mize bodo v prostorih rektorata UM, Slomškov trg 15. v Dvorani Borisa Podrecce in Univerzitetni galeriji s pričetkom ob 15. uri potekale v naslednjih terminih:

  • 19. 4. 2018, Mobing na delovnem mestu, dr. Elizabeta Zirnstein (UP), Univerzitetna galerija, ob 15.00
  • 8. 5. 2018, Etika v visokem šolstvu, dr. Friderik Klampfer (UM), Dvorana Borisa Podrecce, ob 15.00
  • 29. 5. 2018, Položaj žensk v visokem šolstvu, dr. Milica Antić-Gaber (UL), Dvorana Borisa Podrecce, ob 15.00

VABLJENI!

0 komentarjev

    Napiši komentar