Na Univerzi v Mariboru deluje veliko društev za študente. Njihov namen je, da obštudijski čas naredijo bolj kakovosten, zabaven in hkrati ponudijo tudi možnosti za pridobivanje novega znanja. Študentska društva lahko najdemo skorajda na vsaki fakulteti, člani pa nas bodo sprejeli z odprtimi rokami, saj si želijo študentov, ki jim bodo lahko predali dragocene izkušnje.

Zato kar nič ne oklevaj, preglej navedena društva in se odloči, kje si želiš sodelovati!

Društvo študentov Fakultete za organizacijske vede (FOVŠ)

Društvo študentov Fakultete za organizacijske vede – FOVŠ je bilo ustanovljeno z namenom izboljšanja kvalitete življenja študentov na in s FOV. Ideja in želja po ustanovitvi je prišla s strani Študentskega sveta FOV, zato v njem ti člani tudi delujejo.

Sedež: Društvo študentov Fakultete za varnostne vede – FOVŠ, Kidričeva 55a, 4000 Kranj

Spletna stran

Kontakt: info@fovs.si

FOVŠ

Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM)

DŠMM skozi prostovoljno projektno delo združuje študente medicine v Mariboru. Cilji projektov so ozaveščanje javnosti o zdravstvenih problemih, vzpodbujanje kritičnega razmišljanja, izboljšanje informiranosti in aktiviranosti posameznikov ter nabiranje izkušenj ob konkretnem delu.

Sedež: DŠMM, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Spletna stran

Kontakt: info@medicinec.si

Društvo študentov medicine Maribor

Društvo študentov EPF

 Je fakultetna študentska organizacija, ki ji pripadajo vsi študentje EPF. Je krovna organizacija študentskim interesnim skupinam, ki delujejo na fakulteti kot sekcije društva z namenom, da bi študentu ponudili čim širšo paleto možnosti vključevanja v obštudijske dejavnosti. Sekcije društva so: Klub za Marketing, Klub podiplomskih študentov, Manekenska agencija Models&Talents in Športna sekcija.

Sedež: Društvo študentov Ekonomsko-poslovne fakultete, Razlagova 14, 2000 Maribor

Kontakt: info@dsepf.com

969038_384887161615853_74810847_n

Društvo Kemik

Temeljne naloge društva so izobraževanje vseh vedoželjnih ljudi, raziskovanje na področju kemije in kemijske tehnologije, pomoč članom in študentom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo pri študiju, iskanju študijskega ter ostalega gradiva in gradnja izobraževalno-informacijske baze.

Ostale naloge društva so:

  • ​organizacija društvenih strokovnih ekskurzij,
  • izvajanje projektov, s katerimi želi povečati in izboljšati obseg strokovnega in poljubno znanstvenega gradiva,
  • organizacija srečanj, seminarjev, delavnic in simpozijev društva,
  • promocija osnovne dejavnosti društva z informiranjem javnosti,
  • mednarodna izmenjava študentov, simpatizerjev in članov društva ter profesorjev,
  • organizacija družbenega in športnega življenja članov in simpatizerjev društva.

Sedež: FKKT UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; A-111 (pisarna nasproti predavalnice A-104),

Spletna stran

Kontakt: drustvo.kemikmb@gmail.com

Znak_društva_jpg

Društvo za razvoj prometa

Društvo je namenjeno združevanju in druženju študentov, dijakov, profesorjev, asistentov, zaposlenih in ostalih oseb, ki so s svojo dejavnostjo ali študijem povezani s prometom; medsebojnemu informiranju, obravnavanju in reševanju aktualnih problemov in ostalih jasnih vprašanj, ki imajo skupen širši pomen za člane društva; organiziranju in prirejanju društvenih prireditev v skladu s sprejetim programom dela društva; prirejanju mednarodnih in domačih konferenc in prireditev in izvajanju drugih dejavnosti.

Sedež: Društvo za razvoj prometa, Ulica Veljka Vlahoviča 87, 2000 Maribor

Spletna stran

Kontakt: drustvo.promet@gmail.com

74695_281468488605883_739643767_n

Društvo študentov FG

Društvo študentov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM je bilo ustanovljeno 16.5.2001 z namenom povezovanja in sodelovanja med študenti in profesorji FG, izvajanja obštudijskih dejavnosti, informiranja študentov o dogajanju na FG, organiziranja strokovnih ekskurzij, srečanj, seminarjev s študenti sorodnih fakultet na državni in mednarodni ravni ter organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev ipd..

Sedež: Društvo Študentov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (DŠFGPA), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

Spletna stran

Kontakt: studenti.fg.dsfg@gmail.com

12418989_10153151253431017_8840118823398410359_o

Društvo študentov PF

Društvo študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru skrbi predvsem za obštudijske dejavnosti in njihov razvoj na fakulteti. Združuje študente Pravne fakultete v Mariboru, ki tako tudi svoj prosti čas povezujejo s pravom. Dejavni člani društva organizirajo študijske razprave, zabave, spoznavne večere, vsakoletno brucovanje, tečaj angleške in nemške pravne terminologije, delovati je začel debatni klub. V sodelovanju s profesorji in asistenti fakultete društvo organizira številne strokovne ekskurzije z namenom, da se študenti prava družijo in izobražujejo. Ob tem društvo izdaja tudi svoje glasilo, Iusto Iure, v katerem študenti predstavljajo svojo kreativnost ter združujejo teorijo prava s prakso.

Sedež: Društvo študentov Pravne fakutete Univerze v Mariboru, Mladinska ul. 9, 2000 Maribor

Spletna stran

Kontakt: info@pravna.net

Društvo študentov PF

Društvo študentov psihologije Maribor

Društvo študentov psihologije Maribor: Društvo študentov psihologije Maribor je mlado, vendar angažirano študentsko društvo, ki ga je ustanovila prva generacija študentov psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Naši glavni nameni so združevanje študentov psihologije, zavzemanje za razvoj študija psihologije v Mariboru in zavzemanje za izboljšanje pogojev študija, predstavljanje in zastopanje študentov psihologije ter zaščita njihovih interesov, spodbujanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov psihologije v Mariboru, spodbujanje in izvajanje strokovnega in družabnega povezovanja študentov psihologije, sodelovanje z mednarodnimi, tujimi in domačimi študentskimi organizacijami in profesionalnimi strokovnimi organizacijami ter posamezniki s podobnimi nameni in cilji, sodelovanje v življenju univerze.

Sedež: Društvo študentov psihologije Maribor, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Spletna stran

Kontakt: info@dspm.si

10351666_792337954159105_6278397481419235824_n

Debatno društvo Univerze v Mariboru

Debatno društvo Univerze v Mariboru je prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki združuje debaterje pod okriljem Univerze v Mariboru. Društvo je z intenzivnim delovanjem pričelo maja 2014, že pred tem pa so člani društva delovali na področju dogodkov iz področja debate in javnega diskurza, predvsem namenjenih študentom Univerze v Mariboru ter dijakom mariborskih srednjih šol. Debatno društvo se srečuje enkrat na teden, v letošnjem letu ob sredah ob 16. uri v 2. nadstropju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Naši sestanki običajno obsegajo kratek pogovor o organizacijskih zadevah društva, in nato veliko veliiiko debate. Pridružijo se nam lahko vsi, ki jih zanima debata, ne glede na starost, prav tako pa članstvo v društvu ni pogoj za sodelovanje pri debatah in dogodkih.

Sedež: Debatno društvo Univerze v Mariboru, Taborska ulica 8, 2000 Maribor

Spletna stran

Kontakt: info@ddum.org

1012074_1505812546328057_6766888649106292007_n

 

 

 

 

Društvo študentov naravoslovja

Društvo Študentov Naravoslovja je neprofitna nevladna organizacija, ki povezuje študente naravoslovnih smeri, natančneje študente biologije, ekologije z naravovarstvom in ostalih naravoslovnih smeri Fakultete za naravoslovje in matematiko, Univerze v Mariboru pa tudi drugih. Združila nas je želja po večjem številu terenskih aktivnosti in strokovnih predavanj iz naravoslovnih tematik, zanimanje za reševanje biodiverzitetne krize, naravovarstvo, širjenje znanja in izkušenj ter seveda želja po druženju.

Sedež: Društvo Študentov Naravoslovja, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Spletna stran

Kontakt: drustvo.dsn@gmail.com

10374528_863458833666237_1680573161466088846_n