Namen tutorskega sistema je študentom olajšati študij, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje študentov in skrbeti za njihov nadaljnji osebnostni ter strokovni razvoj v času študija.

Ideja tutorstva izhaja iz anglosaškega sistema šolstva (predvsem iz univerz v Oxfordu in Cambridgeu), kjer uživa več stoletno tradicijo in je eden izmed ključnih dejavnikov vrhunske kvalitete poučevanja in študija na teh inštitucijah.

Na naši univerzi razvijamo tutorstvo tako s strani študentov kot učiteljev, katerih vloge so sicer nekoliko različne, vendar se oboji trudijo doseči cilje nakazane zgoraj. Prav tako skrbimo za študenta skozi celotno obdobje študija – v prvih letnikih v obliki uvajalnega tutorstva, kjer se predvsem trudimo študente novince dobro spoznati z univerzitetnim okoljem, med študijem pa v obliki predmetnega oziroma strokovnega tutorstva ter ob zaključku v obliki izstopnega tutorstva ali kariernega svetovanja.

Tako kot se med seboj razlikujejo fakultete in študijski programi, ki jih ponujajo, tako mora sistem tutorstva na vsaki izmed njih slediti specifičnim zahtevam in potrebam njenih študentov. Zaradi tega se način doseganja omenjenih ciljev tutorstva od fakultete do fakultete zelo razlikuje; vendar sta vizija in duh tutorstva povsod skupna in enaka – delati za študente in skrbeti, da bo izkušnja študija na Univerzi v Mariboru zares kvalitetna in nepozabna.

Kontakti koordinatorjev tutorjev po fakultetah:
FGPA Luka Sreš sres.luka1@gmail.com
PF Uroš Bencak uros.bencak25@gmail.com
FF Staša Čurman tutorji.ff@gmail.com
MF Matic Mihevc matic.mihevc@gmail.com
FKKT Domen Kermc domen.kermc@outlook.com
EPF Monika Strauss monika.strauss@student.um.si
FKBV Tanja Močenik tanja.mocenik@gmail.com
FERI Nik Bračič nik.bracic@student.um.si
FOV Nina Jug nina.jug@student.um.si
FVV Anže Zaletel anze.zaletel@student.um.si
FZV Eva Rojht eva.rojht@student.um.si
FL Taja Košica tutorjiFLUM@gmail.com
FNM Marko Šterk marko_sterk@hotmail.com
FS Vid Videtič v.videtic@gmail.com
PEF Tjaša Janković tjasajankovic@gmail.com
FE Alen Krošelj alen.kroseljum@gmail.com
FT Larisa Žibert larisa.zibert@student.um.si