2016/17

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Barbara Potrč Asija Aleksandra Amon
2.letnik Špela Šlamberger David Bohar
3.letnik Nuša Mahorič Benjamin Bine Bergant
2.STOPNJA
1.letnik Ksenija Vidovič Nina Krel
2.letnik Špela Mlakar Polona Aškerc
ABSOLVENTI
Klemen Zapečnik  Marija Smilevska