2017/18

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Jan Hribernik Anja Horvat
2.letnik Sebastijan Farkaš Alja Polner
3.letnik David Bohar Špela Šlamberger
2.STOPNJA
1.letnik Nuša Mahorič Marija Smilevska
2.letnik Špela Mahorič Nina Krel
ABSOLVENTI
Klemen Zapečnik Ajda Habjanič